BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

 

ZARZĄDZENIE Nr 15/2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO

z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 13 ust. 3 i Art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu na wsparcie zadań publicznych
w zakresie:

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Potworów w zakresie: piłka nożna

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Brzeźnica w zakresie: piłka nożna

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kolarstwo górskie.

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: pływanie

§ 2. Przyznaje się dotacje dla:

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej KS „Unia” Bardo w wysokości 102.000,00 zł
LZS Piasek Potworów  w wysokości 8.000,00 zł
LZS Cis Brzeźnica w wysokości 25.000,00 zł
a) UKS „KUSY” Przyłęk w wysokości 10.000,00 zł
b) FO Salamandra w wysokości 6.000,00 zł

5. FO Salamandra w wysokości 6.000,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze