BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI OŚWIATY W GMINIE BARDO

 

            Potwierdzamy, że od 01 czerwca 2020 r. wznawiamy działalność opiekuńczo- wychowawczą przedszkola i szkoły w Bardzie na warunkach i wytycznych określonych przez dyrektora placówki.                  Aby w kompleksowy sposób zapewnić  bezpieczeństwo naszym przedszkolakom oraz uczniom, obowiązywać będą  nowe procedury dotyczące sposobu przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki, zasad dezynfekcji rąk i pomieszczeń, stosowania środków ochrony osobistej, obowiązkowego pomiaru temperatury czy sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby. Dodatkowo w ramach diagnostyki zakażeń  COVID -19 / SARS-CoV-2/ pracownicy mający kontakt z dziećmi zostali przebadani  metodą RT- PCR na obecność koronawirusa. Potwierdzamy, że wszystkie wyniki badań są negatywne.

Informujemy, że:

  • Przedszkole w Bardzie będzie otwarte w godzinach 7.00-15.00
  • Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w klasach 1-3 będą odbywały się w godzinach 8.00-13.00
  • Konsultacje dla uczniów klas 4-8  ze wszystkich przedmiotów  będą odbywały się  w budynku szkoły      w Bardzie zgodnie z grafikiem załączonym w dzienniku elektronicznym.

Przypominamy jednocześnie,  że decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola lub szkoły musi zostać podjęta odpowiedzialnie i z pełną świadomością istniejących zagrożeń.

Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia  egzaminów ósmoklasistów (16-18 czerwca 2020r.)         w budynku szkoły w Przyłęku. Z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną muszą one odbywać się przy  zachowaniu koniecznych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, wymaganych warunków określonych                  w Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty                                    (w tym zapewnienie w pełni bezpiecznego dowozu uczniów do szkoły,  pobytu w placówce  podczas egzaminu).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor ZSP im. KEN Wioletta Piojda


 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze