BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Informacja OPS w Bardzie w sprawie świadczenia 500+

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bardzie informuje, że od dnia 1 lutego 2021 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 drogą elektroniczną – tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, PUE ZUS oraz profilu zaufanego ePuap.

Od dnia 1 kwietnia 2021 r. wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej z zachowaniem środków ochrony osobistej to jest maseczki ochronnej z uwagi na Covid 19. Wnioski złożyć będzie można do skrzynki podawczej ustawionej przed wejściem do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej, z chwilą zaistnienia konieczności skorzystania z pomocy w wypełnieniu wniosku pracownik OPS Bardo służy pomocą.

Prawo do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie ustalane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie wysłana do wnioskodawców na adres e-mail wskazany we wniosku.

Wypełniając wniosek należy bezwzględnie zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. Błąd we wniosku będzie skutkował wydłużeniem terminu rozpatrzenia wniosku oraz koniecznością osobistego stawiennictwa w OPS celem poprawienia i uzupełnienia danych.

Uwaga: W związku ze stanem epidemiologicznym przypominamy o obowiązku przestrzegania zasad rozporządzenia Rady Ministrów, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zasady: noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, zachowanie odstępu 1,5m.

Serdecznie zapraszamy

Źródło: OPS w Bardzie.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze