BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

 

ZARZĄDZENIE Nr 24/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO

z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 13 ust. 3 i art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza co następuje:

1. Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu na wsparcie zadań publicznych
w zakresie:

  1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna
  2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Potworów w zakresie: piłka nożna
  3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Brzeźnica w zakresie: piłka nożna
  4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kolarstwo górskie.
  5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: pływanie

2. Przyznaje się dotacje dla:

  1. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej KS „Unia” Bardo w wysokości 120.000,00 zł
  2. LZS Piasek Potworów  w wysokości 7.500 zł
  3. LZS Cis Brzeźnica w wysokości 7.500,00 zł
  4. UKS „KUSY” Przyłęk w wysokości 10.000,00 zł
  5. FO Salamandra w wysokości 6.000,00 zł

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

skan zarządzenia o rozstrzygnięciu konkursu

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze