BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Ruszył nabór wniosków do IV edycji Dolnośląskich Małych Grantów

Program skierowany jest do mieszkańców (grup nieformalnych) Dolnego Śląska. 80 zwycięskim projektom zostaną przyznane granty do 5000 zł na działania dla społeczności lokalnych.

Dla kogo: grupy nieformalne z województwa dolnośląskiego

Cele programu:

 • aktywizacja, wzmacnianie postaw obywatelskich
 • zwiększenie jakości oraz ilości działań będących odpowiedzą na lokalne potrzeby i problemy

Jakie działania są finansowane:

Działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego, m.in:

 • wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • na rzecz osób niepełnosprawnych
 • na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej
 • na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • na rzecz ekologii, promocji i organizacji wolontariatu
 • na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Nabór wniosków: 20.03.2019-08.04.2019
Realizacja działań: 06.05.2019-31.08.2019

Wysokość dotacji: do 5.000 zł

Realizator: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Kontakt:
mail: biuro@malegranty.pl
telefon: 699 858 391 (od poniedziałku do piątku, godziny: 9:00-15:00)
Strona www: www.malegranty.pl
Facebook: www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze