Powierzchnia w liczbach:
Powierzchnia Gminy Bardo wynosi 73,4 km2 i jest najmniejszą gminą w powiecie ząbkowickim. Znaczny obszar zajmują tereny zalesione 59,58%.
Położenie geograficzne 50° 31′ N, 16° 44′ E
Tereny gminy Bardo są użytkowane następująco:
Bardo:
Lasy – 284 ha (61,2%)
Grunty orne – 60 ha (12,9 %)
Tereny zainwestowane – 120 ha (25,9 %)
Sołectwa:
Lasy – 3245 ha (47,2%)
Grunty orne – 2229 ha (32,3%)
Użytki zielone – 710 ha (10,3%)
Sady – 45 ha (0,5%)
Tereny zainwestowane – 622 ha ( 9,7 % )

Wykaz dróg powiatowych:
Dzbanów – Laskówka (odcinek o długości 7280 mb)
Janowiec – Laskówka (odcinek o długości 4490 mb)
Budzów – Ożary, przez Brzeźnicę, Potworów, Przyłek, Dzbanów (odcinek o długości 7800 mb)
Braszowice – Brzeźnica (odcinek o długości 4700 mb)
Przyłęk – Suszka (odcinek o długości 2680 mb)
Opolnica (od granic Powiatu Kłodzkiego) – Bardo/Przyłęk (odcinek o długości 8350 mb)
Łącznie 32250 mb
Wykaz dróg gminnych:
Grochowa (odcinek o długoiści 1650 mb)
Brzeźnica (odcinek o długości 2470 mb)
Potworów (odcinek o długości 600 mb)
Przyłęk (odcinek o długości 1200 mb)
Laskówka (odcinek o długości 300 mb)
Dzbanów (odcinek o długości 1000 mb)
Dębowina (odcinek o długości 2400 mb)
Opolnica (odcinek o długości 3310 mb)
Łącznie 12 930 mb

Najważniejsze zwierzęta leśne:

Sarna 143 szt., jeleń 95 szt., dzik 43 zt., muflon 235 szt., lis 25 szt., jenot 2 szt., borsuk 3 szt. (stan na 30 marca 2015 roku)

Najwyższe szczyty górskie:
Kłodzka Góra – 765 m n.p.m., Słup – 667 m n.p.m., Wilcza Góra – 663 m n.p.m., Wilczak – 637 m n.p.m., Kalwaria (Bardzka Góra) – 583 m n.p.m.

Przełęcze:
Przełęcz Podzamecka – 595 m n.p.m., Przełęcz Wilcze Rozdroże – 592 m n.p.m., Przełęcz Łaszczowa – 585 m n.p.m., Przełęcz Mikołajowska – 552 m n.p.m., Przełęcz Wilcza – 532 m n.p.m., Przełęcz Kłodzka – 483 m n.p.m., Przełęcz Cisowa – 460 m n.p.m., Przełęcz Bardzka – 442 m n.p.m.

Rezerwaty:

Rezerwat Cisów – utworzony w 1953 roku, skupia ok 1500 okazów, zajmuje powierzchnię 20,86 ha
Rezerwat Cisowa Góra- utworzony w 1953 roku, zajmuje powierzchnię 18,56 ha

Numer kierunkowy: 074/….

Kod pocztowy: 57-256

Tablice rejestracyjne:
Obecnie: DZA……..
Kiedyś: WBR……, WYR……., WHR…….