BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Kolejna inwestycja rusza!

 

6 marca Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański podpisał umowę na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego polegające na budowie stacji transformatorowej kontenerowej 20/04 kV pf.p 250/420 z transformatorem olejowym o mocy 630 kVa oraz przyłącza kablowego 20 kV typu 3x1x120 mm2 XRUHAKXs (L=150m) wraz z zasilaniem przyłączem kablowym 0,4 kV typu YAKXS 4x1x240 mm2 (L=60m) ze stacji transformatorowej do ZK.

Umowa opiewa na kwotę 259 016,14 zł i została zawarta z firmą JAMP Sp. z o. o., ul. Zajączkowska 1, 51-180 Wrocław. Podpisał ją prezes Roman Rawiak.

Termin realizacji zadania to 15 lipca 2018 r.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020

logotypy-rpo-768x151

  • Podpisanie umowy SCWP (1)
  • Podpisanie umowy SCWP (2)
  • Podpisanie umowy SCWP (3)
  • Podpisanie umowy SCWP (4)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze