BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Kolejne granty na zainstalowanie kolektorów słonecznych i innych instalacji przyjaznych środowisku trafiły do mieszkańców gminy Bardo!

W środowe popołudnie 27 marca Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański już po raz szósty wręczył mieszkańcom symboliczne czeki na granty, które otrzymali w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”, który jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2017-2020.

Tym razem Burmistrz przekazał czeki na łączną kwotę blisko 450 tysięcy złotych.
Mieszkańcy otrzymali dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy CWU oraz instalacje kotła na biomasę. Na uwadze trzeba mieć fakt, że dzięki projektowi nie tylko poprawia się jakość powietrza na terenie Gminy Bardo; pozytywnej zmianie ulega również sytuacja ekonomiczna grantobiorców którym zdecydowanie obniżają się koszty utrzymania domów.
Po rozdysponowaniu symbolicznych czeków Burmistrz Krzysztof Żegański omówił z uczestnikami projektu efektywność instalacji i doświadczenia zebrane przy ich użytkowaniu.

 • Granty OZE (1)
 • Granty OZE (20)
 • Granty OZE (2)
 • Granty OZE (4)
 • Granty OZE (3)
 • Granty OZE (19)
 • Granty OZE (18)
 • Granty OZE (15)
 • Granty OZE (13)
 • Granty OZE (17)
 • Granty OZE (16)
 • Granty OZE (10)
 • Granty OZE (12)
 • Granty OZE (14)
 • Granty OZE (8)
 • Granty OZE (9)
 • Granty OZE (7)
 • Granty OZE (5)
 • Granty OZE (28)
 • Granty OZE (6)
 • Granty OZE (29)
 • Granty OZE (26)
 • Granty OZE (27)
 • Granty OZE (25)
 • Granty OZE (23)
 • Granty OZE (22)
 • Granty OZE (21)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze