BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Kolejny projekt otrzymał dofinansowanie!

Miło nam poinformować Państwa, że po raz kolejny Gmina Bardo pozyskała środki europejskie.

Dofinasowanie otrzymał mikroprojekt transgraniczny – złożony do naboru Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 – pn. „Przez tradycję bliżej nam”. W projekcie oprócz Gminy Bardo, która jest partnerem wiodącym bierze udział jeszcze czeski partner: miasto Czeska Skalica.

Wartość projektu dla Gminy Bardo to kwota 21 650,00 Euro, z czego wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 18 402,50 Euro, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Natomiast z Budżetu Państwa dofinansowanie wynosi 1 082,50 Euro. Wkład Gminy Bardo to jedynie 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

W ramach projektu po stronie polskiej zostanie zorganizowany Jarmark Piernikowy w Bardzie podczas którego odbędzie się parada piernikowa oraz przedstawienie teatralne nawiązujące spektaklem do tradycji piernikowej. Odbędą się warsztaty snycerskie i piernikarskie. Ponadto zorganizowana zostanie wystawa poświęcona tradycji piernikowej w Bardzie podczas której będą wykłady referowane przez zaproszonych prelegentów.  Zakupione zostaną domki wystawienniczo-promocyjne, które będą wykorzystywane poza Jarmarkiem Piernikowym również przy okazji innych wydarzeń organizowanych przez Gminę Bardo. W trakcie realizacji projektu zostanie przeprowadzony konkurs na zrobienie najładniejszego piernika, wykonane ulotki i foldery promocyjne, oraz gadżety (kubki, torby bawełniane, koszulki promocyjne).

Realizacja projektu „Przez tradycję bliżej nam” będzie trwała 12 miesięcy w okresie: 01.11.2020r – 31.10.2021r.

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze