BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Kolejny projekt transgraniczny otrzymał dofinansowanie w Gminie Bardo!

Unijne dofinansowanie otrzymał mikroprojekt – złożony do naboru Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 – pn. „Rowerem z Barda do Czeskiej Skalicy”. W projekcie oprócz Gminy Bardo, bierze udział jeszcze czeski partner wiodący: miasto Czeska Skalica.

Projekt ma na celu pogłębienie współpracy między miastami Česká Skalice i Bardo oraz intensyfikację stosunków między ich mieszkańcami. Partnerzy zrealizowali już wcześniej kilka wspólnych projektów, przede wszystkim w dziedzinie turystyki. Teraz chcieliby pogłębić współpracę także w dziedzinie codziennych czynności. Realizacja projektu ma pokazać, że aktywne spędzanie czasu jest nie tylko ważne dla zdrowia fizycznego i psychicznego, ale również przyjemne. Ponadto projekt ma również doprowadzić do promocji turystyki rowerowej obu gmin.

Wartość projektu dla Gminy Bardo to kwota 24 970,58 Euro, z czego wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 20 000,00 Euro, co stanowi ponad 80% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Natomiast z Budżetu Państwa dofinansowanie wynosi 1 176,47 Euro. Wkład Gminy Bardo to nieco ponad 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Projekt zakłada realizację wielu działań. Zostaną zorganizowane imprezy: otwierająca i zamykająca sezon rowerowy w Gminie Bardo, podczas których wspólnie będą spędzać czas sympatycy dwóch kółek z obu stron granicy. W programie otwarcia zaplanowano przejazd po singletrackach zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Zakupiona zostanie brama startowa oraz windery promocyjne. Z uwagi na elementy edukacyjne imprezy dla najmłodszych uczestników otwarcia sezonu zostanie wynajęte miasteczko rowerowe z symulacją ruchu ulicznego. Z kolei podczas organizacji zamknięcia sezonu rowerowego zaplanowano wynajęcie toru samochodowego po którym będą poruszać się auta zasilane energią wytworzoną wskutek pedałowania. Uczestnicy otrzymają posiłek regeneracyjny oraz pakiet startowy. Zarówno na otwarcie jak i zakończenie sezonu rowerowego zostanie zaproszony partner czeski.

Projekt przewiduje również montaż elementów identyfikujących Bardo jako miasto przyjazne rowerzystom, powstaną 3 witacze – przedstawiające sylwetkę osoby jadącej na rowerze, 10 figurek miniatur rowerzystów oraz 3 stojaki na rowery, które usytuowane będą w różnych miejscach Barda.

Pozostałymi działaniami będą: opracowanie materiałów promocyjnych oraz ich druk (ulotka promocyjna i broszura z trasami rowerowymi), zakup gadżetów promocyjnych, film promocyjny, organizacja wycieczek integrujących i ukazujących walory przyrodnicze i kulturowe Czeskiej Skalicy, warsztaty szkoleniowe.

Realizacja projektu „Rowerem z Barda do Czeskiej Skalicy” będzie trwała 12 miesięcy w okresie: 01.11.2020r – 31.10.2021r.

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze