BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Konferencja Zaczarowany Ogród

 

24 marca odbyła się Konferencja Zaczarowany Ogród. Było to spotkanie inaugurujące nowatorską inwestycję, która może przynieść rozgłos nie tylko Gminie Bardo, ale całej Kotlinie Kłodzkiej, a nawet szerszemu obszarowi naszego regionu.

Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili Bardo swoją obecnością był Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Piotr Dardziński, Wojciech Murdzek – Poseł na sejm RP, Kamil Krzysztof Zieliński – Wicewojewoda Dolnośląski, Ewa Mańkowska –  Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz wielu znamienitych gości, radnych Województwa Dolnośląskiego, dziekanów i władz wyższych uczelni,  zarządców wielkich firm i władz samorządowych. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Krzysztof Żegański, który przywitał wszystkich zaproszonych gości, wielu z nich pierwszy raz w naszym mieście.

W tym miejscu należy Państwu przybliżyć ideę projektu, który swoją innowacyjnością łączy sztukę, technikę oraz naukę. Ma być nowoczesnym kompleksem rekreacyjno – badawczym, który śmiało będzie mógł rywalizować z największymi interaktywnymi muzeami na mapie Polski, a jeśli udałoby się w pełni wykorzystać potencjał miejsca i pomysłów, przy współpracy wielu ludzi, zyska on renomę europejską. Zarówno pomysłodawca, Konrad Tomaszewski, jak i powiązane z projektem osoby mierzą wysoko, z rozmachem, chcąc w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w ludziach, polskiej nauce i technice oraz artystycznej oprawie, w jaką ma być wpisana cała idea.

Zaczarowany Ogród to projekt wieńczący pracę artysty plastyka Konrada Tomaszewskiego. To unikalna w skali światowej placówka kulturalna, współpracująca z różnymi narodami, które mogą zaprezentować swoją twórczość i tradycję. Efektem współpracy będzie stałą, spójna wystawa, umożliwiająca wymianę poglądów oraz kreowanie wartości.

W Zaczarowanym Ogrodzie przestrzeń wypełni kilkanaście wysp, bajkowa przestrzeń, która oprócz walorów estetycznych będzie polem doświadczalnym nowych technologii, z dziedzin energetyki i odnawialnych źródeł energii.

Do tych idei odniósł się Wiceminister Piotr Dardziński w swojej prelekcji o nowoczesnej myśli technicznej, która jest motorem rozwoju Polski. Wyraził poparcie dla projektu, podkreślając jego unikatowość i innowacyjność.

Po jego wystąpieniu zabrał głos Burmistrz Krzysztof Żegański, który w swoim wystąpieniu podkreślał nowatorskie podejście do rozwoju jednostki samorządowej. Przybliżył zebranym potencjał naszego miasteczka, w dalszej części przemówienia mogliśmy usłyszeć: „Walory, o których wspomniałem znaleźć muszą miejsce we współczesnym świecie, który cechuje natłok informacji i rosnąca rywalizacja na każdym z rynków. Sprostanie ww. wyzwaniom w ramach swojego budżetu należy na wstępie uznać za bezowocne. Samorząd może jednak być w tym wypadku gospodarzem i moderatorem inicjatyw, które wychodzą naprzeciw dynamice okoliczności. Korzystając z potencjału Regionu, na mocy transparentnych umów opartych na równości stron, można tworzyć produkty, które będą oddziaływać na najważniejszy z naszych atrybutów jakim są młodzi, zdolni i otwarci na wiedzę ludzie. Kondycja ww. grupy będzie miarą naszej przyszłości.

Myślę, że jako Region mamy potencjał na tworzenie celów, które mogą zmieniać naszą przyszłość. Mam pewne konkretne przemyślenia i jeżeli Państwo pozwolą, chciałbym poddać pod Państwa rozwagę założenia dosyć śmiałej inicjatywy, polegającej na utworzeniu   na terenie Gminy Bardo Parku edukacyjno-badawczo-rekreacyjnego w celu budowania kapitału ludzkiego Polski i Regionu.

Podobne inicjatywy są dzisiaj tworzone w całym Kraju w celu zafascynowania uczestników potęgą nauki. Jest to również cel tej inicjatywy, ale przyświeca nam również inny – równie ważny. Urządzenia maja przykuć uwagę natomiast celem tego projektu będzie usystematyzowanie wiedzy i pokazanie efektów pracy zespołowej, które wymagają czasu,
a wypoczynek w formie np. zielonej szkoły może byś świetną do tego okazją.

Jako samorządowiec, chciałbym stworzyć warunki do realizacji inicjatyw, które będę wspierał w granicach pozwalających na zachowanie bogactwa i spójności walorów mojej okolicy. Wierzę, że można pokazać, że potrafimy współpracować i za kilka lat będziemy widzieć tego efekty.”

Później głos zabrał twórca projektu, Konrad Tomaszewski, mówiąc o inspiracjach i całym zamyśle. W kolejnych prezentacjach dowiedzieliśmy się o nowatorskich metodach finansowania, ekonomicznym oddziaływaniu na otoczenie oraz nauce w służbie społeczeństwa.

Wierzymy, że połączenie sił tak wielu ludzi i instytucji osiągnie zamierzony sukces i rozsławi Miasto Cudów na wielką skalę!

Na koniec przybyli goście zostali obdarowani bardzkimi piernikami Magdaleny Topolanek oraz akwarelami naszego artysty Michała Rajczakowskiego.

Ta konferencja to początek czegoś wielkiego w naszej gminie, czekamy na kolejne etapy i inicjatywy!

 • Konferencja Zaczarowany Ogród (1)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (2)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (3)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (4)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (5)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (6)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (7)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (8)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (9)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (10)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (11)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (12)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (13)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (14)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (15)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (16)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (17)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (18)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (19)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (20)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (21)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (22)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (23)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (24)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (25)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (26)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (27)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (28)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (29)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (30)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (31)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (32)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (33)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (34)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (35)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (36)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (37)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (38)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (39)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (40)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (41)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (42)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (43)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (44)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (45)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (46)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (47)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (48)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (49)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (50)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (51)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (52)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (53)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (54)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (55)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (56)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (57)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (58)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (59)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (60)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (61)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (62)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (63)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (64)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (65)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (66)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (67)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (68)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (69)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (70)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (71)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (72)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (73)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (74)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (75)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (76)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (77)
 • Konferencja Zaczarowany Ogród (78)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze