BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Konkurs fotograficzny Qwsi

 

Lokalna Grupa Działania Qwsi zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym. Najładniejsze zdjęcia zostaną nagrodzone smartfonami, ponadto zwycięskie zdjęcia zostaną umieszczone w publikacjach promujących Ziemię Ząbkowicką.

Co należy zrobić?

Wykonać zdjęcie prezentujące świat fauny, flory, fungi oraz przyrody nieożywionej Ziemi Ząbkowickiej.

Jak zgłosić prace?

Każdy uczestnik konkursu może przesłać 3-5 fotografii w formie odbitek kolorowych, czarno-białych lub sepii na papierze fotograficznym o wymiarach 10/15 cm. Każda z nich powinna zostać na odwrocie opatrzona numerem zdjęcia (1, 2 itd.) oraz podpisem autora.

Zdjęcia (odbitki oraz zapis na płycie CD/DVD) wraz z kartą zgłoszenia (pobierzesz ją poniżej) spakowane w kopertę z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”, dostarcz osobiście lub wyślij na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”, ul. Stawowa 2a, Ziębice. Liczy się data wpływu zgłoszenia do biura Stowarzyszenia.

Co z prawami autorskimi?

Wszystkie fotografie muszą być wykonane samodzielnie. Muszą być pracami autorskimi wcześniej nie nagradzanymi w innych konkursach. Biorąc udział w konkursie uczestnik automatycznie udziela prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w różnorodnych publikacjach drukowanych i elektronicznych promujących teren funkcjonowania LGD „Qwsi”.

Dlaczego warto?

Aż trzy zwycięskie prace zostaną nagrodzone nowoczesnymi smartfonami. Ponadto, fotografie zgłoszone na konkurs znajdą się w publikacjach wydawanych przez LGD „Qwsi”.

Jak zostaną wyłonieni zwycięzcy?

Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez LGD „Qwsi”. Komisja dokona wyboru najładniejszych fotografii już we wrześniu.

Do kiedy?

Prace na konkurs można wysyłać do 30 września 2019 r.

 

Regulamin, karta zgłoszenia oraz oświadczenia dostępne są pod linkiem: http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=1&artykul=1278&akcja=artykul

  • qwsi-photo_20190704_v1

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze