BARDOmiasto cudów

Home / Czas wolny

Autor:Publikacja: Norbert

Konkurs literacki o Mieście Cudów!

 

Uwaga, uwaga !

Ruszamy z cyklem mini konkursów literackich o Mieście Cudów!

Pokażcie swoją kreatywność, wymyślając historię na temat:

DLACZEGO BARDO NAZYWANE  JEST MIASTEM CUDÓW?

Mogą to być przemyślenia reporterskie, mogą być fantazyjne opowieści, można koloryzować, upiększać, wymyślać lub rymować! Może być realnie, może być z grą wyobraźni!

Dajemy Wam dużą dowolność, jedynym ograniczeniem jest objętość – do 5 stron A4.

Do wygrania pakiet „niespodziankowy” upominków z Barda!

________________________________

Regulamin konkursu literackiego

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„Dlaczego Bardo nazywane jest Miastem Cudów?”

I Organizator

Urząd Miasta i Gminy w Bardzie.

II Cele konkursu

 1. Podniesienie świadomości wiedzy o historii miasta Barda.
 2. Promocja regionu.
 3. Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem lokalnym wśród mieszkańców i turystów.
 4. Zachęcenie utalentowanych dzieci, młodzieży oraz dorosłych do  pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
 5. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu.
 6. Zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi Gminy Bardo.

III  Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich, bez względu na wiek oraz miejsce zamieszkania.
 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
 3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej opowiadanie, legendę, historię, nowelkę, których akcja nawiązuje do hasła Bardo Miasto Cudów.
 4. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (maksymalnie 5 stron A4).
 5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane:
  tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy i mail, jeśli posiada.
 6. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór.
 7. Dostarczenie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

IV  Termin i miejsce nadesłania prac: 31.12.2017 r., osobiście : Urząd Miasta i Gminy w Bardzie, Referat Rozwoju i Promocji (II piętro, pokój 13); listownie: UMiG w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo; mailowo: jkumela@bardo.pl

V Jury

 1. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
 2. Decyzje jury są ostateczne.

VI Kryteria oceniania
• twórczy charakter utworu,
• poprawność stylistyczna i językowa,
• poziom literacki pracy,
• samodzielność i oryginalność.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.01.2018 r.
 2. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
 3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Bardo: www.bardo.pl oraz na facebooku : Gmina Bardo.
 4. UMiG w Bardzie zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora, a na co autor pracy wyraża zgodę poprzez uczstnictwo w konkursie.
 5. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji niniejszego konkurs.
 6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.bardo.pl
 7.  Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej organizatora, laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczna lub e-mailową.

___________________

Regulamin do pobrania:

Regulamin konkursu literackiego w Bardzie

 

 

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze