BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Lokalne Forum Programu Równać Szanse w Bardzie

26 września w sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie odbędzie się Lokalne Forum Programu Równać Szanse – I etap.

Cztery lata temu odbyło się w Bardzie po raz pierwszy takie Forum, organizowane dzięki otrzymanej dotacji przez Centrum Kultury. Tym razem głównym organizatorem jest Stowarzyszenie „Bardo. Kultura”, a Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie jest współorganizatorem.

Lokalne Fora to program konkursowy dla lokalnych organizacji i instytucji, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie „Równać Szanse”. Jest to wspólny program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, w ramach którego w naszej gminie w ostatnich latach zostało zrealizowanych 15 projektów, wyłonionych w różnych konkursach. Celem konkursu na fora jest zorganizowanie Lokalnego Forum Programu „Równać Szanse”, które będzie miejscem spotkania osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju młodych ludzi i podjęciem wspólnej dyskusji na temat zasobów środowiska lokalnego i barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. Żeby naszą młodzież lepiej poznać i zrozumieć, a w konsekwencji lepiej ją wspierać, potrzebne są długofalowe i przemyślane działania, których początkiem może być właśnie Forum z udziałem dorosłych z naszej gminy. Pozytywnym efektem może być m.in. zaproszenie przedstawicieli naszej gminy do organizacji II etapu Forum z udziałem młodzieży i dalsze wspólne wypracowanie wniosków i form działania.

Szczegółowy program znajdują się na plakacie. Uczestnikami Forum mogą być pracownicy szkół i instytucji samorządowych z terenu gminy Bardo, członkowie organizacji pozarządowych, w szczególności tych, które działają na rzecz młodzieży, młodzi przedsiębiorcy zainteresowani losem młodzieży z terenu naszej gminy. W dyskusję może się praktycznie włączyć każdy mieszkaniec gminy Bardo, któremu leży na sercu dobry start w dorosłe życie młodzieży z naszego środowiska. Pracę w grupach i wspólne wypracowywanie wniosków poprowadzi moderator zewnętrzny, co daje szanse na obiektywne spojrzenie na problemy środowiskowe i wnioski płynące z Forum.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze