BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Lokalne Forum Równać Szanse

26 września br. w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie odbyło się Lokalne Forum Programu Równać Szanse (I etap), organizowane przez Stowarzyszenie „Bardo. Kultura”.

Uczestnikami Forum byli przedstawiciele lokalnych organizacji oraz grup nieformalnych działających na rzecz młodzieży, ponadto przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji kultury z terenu gminy, instytucji powiatowych współpracujących m. in z bardzką młodzieżą, rad sołeckich, OSP, klubów sportowych, jak również lokalni przedsiębiorcy oraz rodzice młodzieży uczestniczącej w projektach Równać Szanse realizowanych w gminie Bardo. W spotkaniu wzięli również udział młodzi ludzie, którzy jeszcze kilka lat temu uczestniczyli m. in. w projektach „Równać Szanse”, a ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia Fundus Glacensis z sąsiedniego powiatu kłodzkiego, mający duże doświadczenie w koordynacji projektów „Równać Szanse”.

Spotkanie otworzyła Beata Szewczyk, prezes Stowarzyszenia „Bardo. Kultura”, które było organizatorem Forum, a gości powitał burmistrz Miasta i Gminy Bardo, Krzysztof Żegański, wyrażając podziękowanie dla organizatorów, jak również dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży za możliwość organizacji wydarzenia w naszej gminie, które może przyczynić się do lepszej organizacji działań przeznaczonych dla młodzieży. Następnie z ramienia Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży wystąpił kierownik programu Równać Szanse, pan Artur Łęga, który przybliżył ideę i zasady, jakimi kieruje się ten program.

Druga część Forum miała charakter roboczy, który miał na celu wyciągnięcie wniosków dotyczących osiągnięcia lepszych efektów pracy osób dorosłych z młodzieżą i dla młodzieży w naszej gminie.

W ramach Forum zaplanowano 3 obszary tematyczne.

  1. Mapa zasobów lokalnych sprzyjających młodzieży w naszej gminie (zasoby lokalowe, osobowe, organizacyjne).
  2. Jaka jest nasza młodzież? – praca w grupach metodą World Café nad tematami: co wyróżnia naszą młodzież, jakie są jej mocne i słabe strony, jakie są jej marzenia, a jakie obawy, jakim czasem wolnym dysponuje młodzież, czym się wówczas zajmuje ?
  3. Jaka jest nasza młodzież – nasze wyobrażenia a rzeczywistość. Prezentacja opracowanych tematów i dyskusja.

Wnioski, jakie wypłynęły z poszczególnych części Forum wskazują, że wiedza nas dorosłych na temat młodzieży jest dość schematyczna, tym bardziej, że ogromy postęp w technologiach informacyjnych wbrew pozorom nie ułatwia nam sprawy. Wizerunek, jaki młodzi kreują o sobie w mediach społecznościowych, niekoniecznie odpowiada prawdzie i często ich pewność siebie jest pozorna. Dużo czasu poświęcono na dyskusję, jak dotrzeć do przysłowiowego „kamieniołomu”, w którym się spotykają i skrywają przed dorosłymi zamiast np. przyjść na zajęcia do Centrum Kultury. W dyskusji wspólnie ustalono, że jest konieczne wspieranie młodych ludzi przez dorosłych, inspirowanie ich, a czasem lekkie popychanie do działania – przy jednoczesnym dawaniu im wolnej przestrzeni do tego. Konkluzja spotkania jest taka, że ogólnie młodzież jest mało aktywna, doprowadziła do wniosku, że tak naprawdę nie znamy tego przyczyny, by ją poznać potrzebne są do tego narzędzia (o których wspomniał pan Artur Łęga jako możliwych do wykorzystania m.in. w ramach współpracy z Programem Równać Szanse) oraz potrzebni są do tego ludzie – a konkretnie powołanie zarówno spośród debatujących, jak i innych osób, zespołu diagnostycznego do spraw młodzieży. To jest zadanie na najbliższy, jeśli ma przynieść efekty dla obecnego pokolenia nastolatków w naszej gminie.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze