BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Medal „Pro Patria” dla Kazimierza Bobuli

 

W uroczystość rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w bardzkiej Bazylice prezes Stowarzyszenia Sybiraków wręczył Kazimierzowi Bobuli Medal „Pro Patria”.

„Medal „Pro Patria” to polskie odznaczenie cywilne, przyznawane przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku. Uhonorowane mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Medal „Pro Patria” nie jest nadawany pośmiertnie, nie przewidziano również nadawania medalu miejscowościom oraz obiektom historycznym i sakralnym.

Nadawany jest przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanych wniosków naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych.

Odznaka ma kształt krążka o średnicy 36 mm, fakturowanego, srebrzonego i oksydowanego. Na awersie umieszczony jest wizerunek stylizowanego orła Rzeczypospolitej z przełomu XVII i XVIII wieku, opartego o skrzyżowane ze sobą – kosę bojową i szablę polską (wzór 1921/22). Na rewersie znajduje się w otoku napis: „URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH”, a pośrodku odwzorowanie krzyża pochodzące z jednolitego wzoru chorągwi piechoty i sztandarów jazdy, ustalonego w 1919 r. Poniżej krzyża, w dwóch rzędach, umieszczono napis: „PRO PATRIA” i „1768–1989” (daty konfederacji barskiej oraz przemian ustrojowych)[1]. Pod datami znajduje się gałązka liści dębowych symbolizujących cnotę, odwagę, chwałę, wytrzymałość, moc i siłę oraz wawrzyn uosabiający zwycięstwo, czyn bohaterski, chwałę i zaszczyt.

Medal zawieszony jest na wstążce o szerokości 38 mm z centralnie umieszczonym paskiem ciemnogranatowym o szerokości 10 mm i dwoma pąsowymi paskami o szerokości 10 mm przedzielonymi srebrzystymi prążkami o szerokości 2 mm i prążkami czarnymi o szerokości 2 mm na obrzeżach wstążki. Autorem projektu medalu jest artysta grafik Andrzej Nowakowski. Medal nosi się na lewej stronie piersi w kolejności za odznaczeniami państwowymi, a przed Medalem Pro Memoria.”

 

Do gratulacji przyłączył się Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański, który wręczył pamiątkowy dyplom oraz upominek.

Warto dodać, że we Mszy Świętej odprawianej w intencji Ojczyzny, wzięły udział poczty sztandarowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie i Publicznego Gimnazjum w Przyłęku oraz Związku Sybiraków.

Po skończonej Mszy delegacje bardzkich instytucji i Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański złożyli kwiaty pod pomnikiem Poległych i Ciemiężonych na Syberii.

(Źródło Wikipedia)

 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (1)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (2)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (3)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (4)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (5)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (6)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (7)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (8)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (9)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (10)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (11)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (12)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (13)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (14)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (15)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (16)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (17)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (18)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (19)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (20)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (21)
 • Medal Pro Patria dla Kazimierza Bobuli (22)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze