BARDOmiasto cudów

Home / Ekologia

Autor:Publikacja: Redakcja

Miesięczne stawki za odbiór odpadów komunalnych

 

1. Jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny – 16,00 zł od mieszkańca.

2. Jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny – 30,00 zł od mieszkańca.

3. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia i pomocy społecznej, lokale gastronomiczne i handlowe, rzemieślnicze, produkcyjne i nieprodukcyjne a także obiekty przemysłowe), ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

a) jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:

  • pojemności 80 l – w wysokości 22,00 zł
  • pojemności 120 l – w wysokości 29,00 zł
  • pojemności 240 l – w wysokości 59,00 zł
  • pojemności 1100 l – w wysokości 163,00 zł
  • pojemności 7000 l (KP7) – w wysokości 1370,00 zł.

b) jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

  • pojemności 80 l – w wysokości 29,00 zł
  • pojemności 120 l – w wysokości 38,00 zł
  • pojemności 240 l – w wysokości 76,00 zł
  • pojemności 1100 l – w wysokości 207,00 zł
  • pojemności 7000 l (KP7) – w wysokości 1736,00 zł.

4. Dla zgromadzeń zakonnych oraz instytucji i placówek świadczących całodobową opiekę wychowawczą lub usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające lub edukacyjne (domy zakonne, domy dziecka, domy pomocy społecznej), ustala się stawkę opłaty dla zamieszkującego ww. nieruchomość:

a) jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny – w wysokości 13,00 zł od mieszkańca,

b) jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny – w wysokości 24,00 zł od mieszkańca.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz PDF

Pobierz DOC

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Zobacz uchwałę

W tym dziale

W serwisie

Aktualności