BARDOmiasto cudów

Home / Ekologia

Autor:Publikacja: Redakcja

Miesięczne stawki za odbiór odpadów komunalnych

 

I. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, w wysokości 32,00 zł od osoby.

Od dnia 01.03.2020 r. odpady komunalne należy obowiązkowo zbierać w sposób selektywny !

2. Opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 64,00 zł od osoby.

3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie z tego tytułu wynosi 8 zł od osoby.

II. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia i pomocy społecznej, lokale gastronomiczne i handlowe, rzemieślnicze, produkcyjne i nieprodukcyjne a także obiekty przemysłowe).

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

a) jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:

  • pojemności 80 l – w wysokości 22,00 zł
  • pojemności 120 l – w wysokości 29,00 zł
  • pojemności 240 l – w wysokości 59,00 zł
  • pojemności 1100 l – w wysokości 163,00 zł
  • pojemności 7000 l (KP7) – w wysokości 1370,00 zł.

b) jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

  • pojemności 80 l – w wysokości 29,00 zł
  • pojemności 120 l – w wysokości 38,00 zł
  • pojemności 240 l – w wysokości 76,00 zł
  • pojemności 1100 l – w wysokości 207,00 zł
  • pojemności 7000 l (KP7) – w wysokości 1736,00 zł.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz PDF

Pobierz DOC

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Zobacz uchwałę

W tym dziale

W serwisie

Aktualności