Honorowi obywatele Barda

photo

ks. bp Ignacy Dec

Rada Miejska w Bardzie uchwałą nr XLII/281/10 z dnia 18 czerwca 2010 przyznała tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo” Jego Ekscelencji ks. bp Ignacemu Decowi.

Ks. Biskup Ignacy Dec z Bardem związany jest osobistymi więzami od lat. Jako kleryk uczestniczył w uroczystościach koronacyjnych Cudownej Figurki NMP w Bardzie w 1966 r. Przygotowywał się również w Bardzie do przyjęcia święceń kapłańskich. Od samego początku swego biskupiego posługiwania nasze sanktuarium i miasto są objęte szczególną jego troską. Największym przedsięwzięciem ks. bp Ignacego Deca dotyczącym Barda było podjęcie starań, uwieńczonych sukcesem, o nadanie naszemu kościołowi tytułu Bazyliki Mniejszej. Przyczynił się w sposób istotny do podjęcia remontu bardzkich organów. Przy jego dużym wsparciu powstaje również naukowy album poświęcony skarbom sztuki Barda. Od lat jest wielkim niestrudzonym propagatorem kultu Matki Bożej Bardzkiej, co przyczynia się do rozsławienia naszego miasta. Odkąd osiadł w siedzibie diecezji nieustannie towarzyszy mieszkańcom Barda. Bierze udział w uroczystościach religijnych, wygłasza wiele homilii i udziela sakramentów. Wskazuje drogi moralne, służy pomocą i radą, często spotyka się z młodzieżą.

photo

Waldy Dzikowski

Rada Miejska w Bardzie uchwałą nr XXXI/213/09 z dnia 29 czerwca 2009 przyznała tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo” Panu Waldy Dzikowski.

Urodził się 23 lipca 1959 r. we Wschowie. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemii. Po studiach w latach 1983 – 1990 pracował na stanowisku asystenta w Poznańskim Instytucie Obróbki Plastycznej. Od 1990 r. przez 11 lat pełnił funkcję wójta Tarnowa Podgórnego. Przez te lata Tarnowo Podgórne z małej prowincjonalnej, podpoznańskiej gminy przeobraziło się w prężny ośrodek przemysłowo-biznesowy. W 1997 r. został laureatem plebiscytu na „Wielkopolskiego Wójta Roku”. W roku 2000 otrzymał kolejne wyróżnienie – Nagrodę im. Ks. Wawrzyniaka. Tego samego roku został także mianowany prezesem Klubu Sukcesu Lokalnego przez Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1998 został wybrany radnym Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego. W Sejmiku był m.in.: przewodniczącym Komisji Współpracy Regionalnej i Zagranicznej. W swojej karierze publicznej przeszedł przez wszystkie etapy działalności samorządowej, a obecnie jest posłem na Sejm RP. Jest też członkiem Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz  Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W działalności partyjnej – jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej RP i przewodniczącym regionu PO wybranym na zjeździe regionu wielkopolskiego PO. W  roku 2006 był także ogólnopolskim pełnomocnikiem PO ds. wyborów samorządowych oraz ministrem administracji w „gabinecie cieni”.

photo

Olga Tokarczuk

Rada Miejska w Bardzie Uchwałą Nr XXIX/238/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. nadała Pani Oldze Tokarczuk tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bardo na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 10 marca 2006 r.

Powieściopisarka i eseistka, najbardziej utytułowana i najszerzej podziwiana autorka polska średniego pokolenia; laureatka wielu nagród i wyróżnień, na równi ceniona – co zdarza się niezwykle rzadko – przez krytykę literacką i szeroką publiczność czytającą. Pierwsze opowiadania drukowała w 1979 roku w popularnym wówczas piśmie młodzieżowym Na przełaj (podpisując się pseudonimem Natasza Borowin), a także wrocławskiej Mandragorze. W Życiu Literackim ukazywały się jej wiersze, które złożyły się na arkusz poetycki Miasto w lustrach (1987). Jej właściwym debiutem była powieść Podróż ludzi Księgi (1993) nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Później publikowała powieści, zbiory opowiadań, a także eseje popularność artykuły. Zyskała popularność wśród odbiorców oraz uznanie krytyki. Jej utwory czytano wedle różnych kluczy: psychologicznego (ślad studiów, fascynacja Jungiem i Freudem), mitograficznego (szukając powinowactwa z Eliadem czy Marquezem) oraz feministycznego (skłaniają do tego losy bohaterek). Stała się jedną z najważniejszych postaci polskiej prozy. Trzykrotnie nominowana do Nagrody NIKE za każdym razem zdobywała Nagrodę Czytelników. Laureatka Nagrody Fundacji Kościelskich (1997) oraz Paszportu Polityki (1997).

photo

ks. kardynał Henryk Gulbinowicz

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Barda Jego Eminencji Księdzu Henrykowi Kardynałowi Gulbinowiczowi nadała Rada Miejska w Bardzie Uchwałą Nr. XV/129/2000 z dnia 11 lutego 2000 r.

Henryk Gulbinowicz (ur. 17 października 1923) – kardynał prezbiter, arcybiskup senior wrocławski. W latach 1976 – 2004 arcybiskup metropolita wrocławski. Urodzony w folwarku rodzinnym w Szukiszkach na Wileńszczyznie, faktycznie w szpitalu św. Jakuba w Wilnie w rodzinie Antoniego i Walerii z d. Gajewskiej. Młodość spędził w majątku dziedzicznym Gulbinowiczów w podwileńskiej wsi Szukiszki. Ochrzczony w kościele parafialnym Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Jerzego Kapadockiego w Bujwidzach przez proboszcza Aleksandra Dulko. W 1940 bierzmowany przez metropolitę wileńskiego abpa Romualda Jałbrzykowskiego. W 1944 rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Wilnie, przeniesionym w 1945 do Białegostoku, gdzie 18 czerwca 1950 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abpa Romualda Jałbrzykowskiego. W latach 1951 – 1955 kontynuował naukę w Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kończąc je doktoratem z teologii moralnej i etyki. Krótko po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz i prefekt szkół podstawowych w Szudziałowie (powiat Sokółka), a po studiach w Lublinie był duszpasterzem akademickim w Białymstoku. W 1959 przeniesiony do Olsztyna, gdzie był profesorem teologii moralnej i etyki w Wyższym Seminarium Duchownym Hosianum. W warmińskim seminarium pełnił szereg funkcji – prefekta studiów (1960 – 1963), wicerektora (1963 – 1968), wreszcie rektora (1968 – 1970). Powrócił do Białegostoku w styczniu 1970. 8 lutego 1970 otrzymał święcenia biskupie w prokatedrze białostockiej z rąk Stefana kardynała Wyszyńskiego. Mianowany biskupem tytularnym Acci i administratorem części archidiecezji wileńskiej, która po II wojnie światowej znalazła się w granicach Polski, z siedzibą w Białymstoku. Jako zwierzchnik administratury apostolskiej przeprowadził zmiany organizacyjne oraz powołał do życia Ośrodek Duszpastersko-Katechetyczny.

photo

ś.p. ojciec Stanisław Golec

Rada Miejska w Bardzie uchwałą nr XXIV/149/08 z dnia 18 grudnia 2008 przyznała tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo ojcu Stanisławowi Golcowi.

Jest pragnieniem nas tu obecnych, aby tytuł ten został przez ojca Stanisława przyjęty jako wyraz wdzięczności za 15 lat posługi kapłańskiej i pracy na rzecz Sanktuarium Maryjnego w Bardzie i mieszkańców Gminy. Była to praca ciężka, a zarazem bardzo niebezpieczna, gdyż władze komunistyczne robiły wszystko aby utrudnić działalność duszpasterską. Dlatego właśnie o. Stanisław przez sprzeciw ówczesnych władz mógł zostać tylko kustoszem, a nie proboszczem parafii – zaszczepiał i umacniał wiarę w czasach gdy, stwierdzenie „jestem katolikiem” mogło zakończyć się więzieniem. Dzięki jego staraniom możemy ciszyć się herbem naszej gminy. To on z narażeniem własnej wolności wywalczył przywrócenie historycznego herbu miastu – który zawiera wizerunek Matki Boskiej siedzącej na czerwonym tronie w niebieskiej szacie i w koronie, z którego możemy być dumni do dnia dzisiejszego. Łączył działalność duszpasterską z niesieniem nadziei osobom niewolonym przez komunizm. Cierpliwie przeciwstawiał się również władzom komunistycznym rozwijając ruch pielgrzymkowy do Sanktuarium, organizując stanowe pielgrzymki, zwłaszcza mężczyzn i kobiet, oraz urządzając procesje różańcowe. Z jego inicjatywy przeprowadzono konserwację głównego ołtarz w kościele, naprawiono dach sanktuarium, wykonano elewację kościoła. To właśnie o. Stanisław był inicjatorem budowy ruchomej szopki oraz utworzenia muzeum sztuki sakralnej w pomieszczeniach klasztoru. To za jego przyczyną stanął na dziedzińcu kościelnym pomnik Jana Pawła II, który w ówczesnym czasie był drugim pomnikiem papieża w Polsce. Jest on zasłużonym misjonarzem ludowym dla Dolnego Śląska, przez swoje nauki rekolekcyjne i misyjne przyczynił się do umacniania patriotyzmu, integracji społecznej oraz poprawy życia religijnego, a co za tym idzie i moralnego na tych ziemiach. Przyczynił się do upamiętnienia cierpień Polaków, zesłańców na Syberię i do Kazachstanu, a także angażował się w rozwój organizacji sybirackich. Nie można pominąć faktu, że w tym roku o. Stanisław Golec obchodził 50-lecie posługi kapłańskiej. Ojcze Stanisławie, proszę przyjąć jeszcze raz nasze gratulacje i wyrazy najwyższego uznania!

photo

Jerzy Widzyk

Rada Miejska w Bardzie Uchwałą Nr XV/129/2000 z dnia 11 lutego 2000 r. nadała Panu Jerzemu Widzykowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Barda na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 16 czerwca 2000 r.

Jerzy Widzyk urodził się 25 kwietnia 1959 roku w Żywcu. W szkole średniej związany z młodzieżowym ruchem oazowym w archidiecezji krakowskiej. Jako przedstawiciel tej młodzieży w 1979 roku witał Ojca Św. Jana Pawła II podczas jego spotkania z młodymi na Skałce. Współredagował List do Przyjaciół – pismo dla młodzieży ukazujące się poza oficjanym obiegiem.
We wrześniu 1980 działał na rzecz powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów AGH w Krakowie. Jako członek NZS wybrany został do Senatu uczelni. Uczestniczył w strajkach studentów AGH w listopadzie i grudniu 1981 roku. Po ogłoszeniu stanu wojennego przewodził strajkującym studentom AGH w Nowej Hucie aż do pacyfikacji, która nastąpiła 15 grudnia 1981 roku.
Po ukończeniu studiów na AGH (magister inżynier elektronik automatyk) i odbyciu rocznej służby wojskowej krótko pracował w Fabryce Wtryskarek Ponar w Żywcu, a od 1985 w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Lipowej koło Żywca jako główny inżynier i prezes zarządu. Był członkiem NSZZ „Solidarność”. Ukończył Szkołę Menedżerów w Katowicach, kurs menedżerski w Bratysławie oraz zdobył uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Od 1990 roku radny Rady Miejskiej w Żywcu. Od 1992 roku pełnił funkcję burmistrza Żywca. Za pracę na tym stanowisku wyróżniony został Laurem Umiejętności i Kompetencji. W 1995 roku witał Ojca Św. Jana Pawła II w Żywcu. Od 1997 do 2001 roku poseł na Sejm RP, Minister, Pełnomocnik Rządu ds. likwidacji skutków powodzi, szef Kancelarii Premiera, Minister Transportu i Gospodarki Morskiej. Skutecznie kierował likwidacją skutków powodzi, przekazując decyzje gminom. Był szefem zespołu negocjacyjnego o odszkodowania za pracę przymusową w III Rzeszy, który wywalczył dla polskich poszkodowanych 4 miliony złotych rekompensaty. Przeprowadził restrukturyzację PKP. Oddał do użytku autostradę z Wrocławia do granic Śląska (130 km). W 1999 roku Przewodniczący rządowej strony Komitetu Organizacyjnego pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do Polski. W latach 1999-2005 – członek Rady Służby Cywilnej. Podporucznik Wojska Polskiego. Honorowy Obywatel gmin: Opole, Niedźwiedź, Bardo, Kłodzka i Mszana Dolna. Obecnie – pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. Infrastruktury oraz pełnomocnik prezydenta Bielska-Białej ds. dróg ekspresowych.

photo

ojciec Michał Reinke

Rada Miejska w Bardzie Uchwałą Nr XII/69/07 z dnia 29 października 2007 r. nadała Ojcu Michałowi Reinke CssR tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bardo podczas obchodów Dnia Niepodległości oraz 10-lecia Koła Sybiraków w Bardzie w dniu 11 listopada 2007 r. 

Michał Reinke od pięciu lat sprawuje funkcję Proboszcza Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie. Przez ten czas dał się poznać jako człowiek o wielkim sercu, wytrwale pracujący dla dobra lokalnej społeczności. Organizuje wiele imprez i wycieczek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomaga najbiedniejszym, a swoją postawą wskazuje na to, iż najważniejsza jest pomoc bliźniemu. Kochany przez dzieci i szanowany przez dorosłych.

photo

Lech Wierzchowski

Rada Miejska w Bardzie uchwałą nr XXXIV/230/09 z dnia 16 października 2009 przyznała tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo” Panu Lechowi Wierzchowskiego Prezesowi Firmy „Danako” z Wrocławia.

Firma reprezentowana przez p. Lecha od ponad 20 lat jest czołowym sponsorem Domu Opieki Społecznej „Zamek” i „Oleńka”.
Dzięki wsparciu ze strony firmy „Danako” udało się wyposażyć centrum rehabilitacyjne w niezbędny sprzęt, z którego mogą korzystać również mieszkańcy Gminy Bardo. Pomoc otrzymana ze strony p. Wierzchowskiego umożliwia społeczności Domu Pomocy Społecznej udział w imprezach organizowanych i współorganizowanych przez Gminę.

photo

ś.p. ojciec Roman Wantuch

Uchwała nr XXIV/149/08 Rady Miejskiej w Bardziez dnia 18 grudnia 2008 r. Nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bardo ojcu Romanowi Wantuchowi.

Ojciec Roman Wantuch do parafii w Bardzie przybył w 1970 r. i pracował do 1972 r. Ponownie powrócił do Barda w 1989 r. i pełnił posługę duszpasterską w parafii do 2005 r. W tym czasie dał się poznać jako oddany człowiek i wspaniały duszpasterz przyjazny ludziom i pomocny w rozwiązywaniu problemów. Dbał o rozwój sanktuarium i miejsc związanych z kultem maryjnym. Wyremontował kaplicę Różańcową, Bolesną i Górską, grobowiec, dach, wykonał elewację kościoła, przeprowadził remont studzienki, drogi krzyżowej zarówno niemieckiej jak i polskiej. Jego zasługą jest również wzniesiony nad urwiskiem Krzyż.

Zasłużeni dla Gminy Bardo

2008 r.
Bogusław Pruś
Izabela Andrasz
Dariusz Szewczyk
Leszek Kłosowski
Andrzej Witek
Andrzej Zarzycki
Henryka Gądek
Roman Brunowski
Firma DOZAMEL Sp. z o.o.

2007 r.
Jadwiga Rogowska
Andrzej Sporek
Halina Ciba
Franciszek Żeleźnik
Leszek Kończak
Magdalena Topolanek
Lucyna Śladowska
Antoni Raducki
Danuta Więcek
Związek Sybiraków – Koło Miejsko-Gminne w Bardzie
Gmina Tarnowo-Podgórne

2006 r.
Stanisława Gołąb
Józefa Lasota
Katarzyna Mosór
Janina Szymańska
Fryderyk Żaba

2005 r.
Jadwiga Kozik
Stefan Maćkowski
Kazimierz Majkut
Adam Malitowski
Bogumiła Mync
Edward Ostaszewski
Michał Rajczakowski
o. proboszcz Michał Reinke
Henryk Rożniatowski
Tadeusz Sobieraj
Beata Szewczyk
Fundacja Hulp Polen
Szkoła Podstawowa w Przyłęku
Janusz Bujnowicz

2004 r.
Benedykt Kułach
Hanna Foltyniewicz
Henryk Posadowski
Irena Borcz
Krystyna Domska-Bujnowicz
Józef Szymański
Roman Wantuch
Władysław Rożniatowski
Władysława Głowak
Kazimierz Klag
Agnieszka Gołębiowska
Jan Klempous
Ryszard Marak

Czesław Grabań
Michał Owczarczyk
Stanisław Uramowski
Bogdan Ziętek
Jan Giejson
Carel Hamering
Bertram Pett
Wiel Rutiens
Józef Fester
Józefa Smolińska
Kazimierz Bobula
Hanna Kumela
Sabina Miszczuk

2003 r.
Aleksander Unuczek
Anna Fajfruk
Stefan Maćkowski
Maria Duma
Leon Piątak
Olga Gomerska
Edward Miszczuk

Grzegorz Trojanowski
Maria Kłysz
Zofia Kaczor
Julian Czechanowicz
Marian Guca
Jan Bucki
Tadeusz Bystryk
Franciszek Sudoł
Kazimierz Baran