Informacja o stypendium szkolnym na rok szkolny 2015/2016

Prawo do otrzymania stypendium szkolnego przysługuje uczniowi spełniającemu następujące kryteria dochodowe do 30.09.2015:
– miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł
od 01.10.2015 r.
– miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł
Wnioski należy składać w terminie od 1 września do 15 września 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie.
Do wniosku należy dołączyć:
– zaświadczenie wydane przez szkołę, że dziecko jest uczniem /jeżeli uczęszcza do szkoły poza gminą Bardo/
– zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc sierpień (netto) tj. zaświadczenie zakładu pracy, zasiłek rodzinny, alimenty i inne świadczenia z OPS-u, dodatek mieszkaniowy, dochód z gospodarstwa rolnego, jeżeli rodzic prowadzi działalność gospodarczą zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Jeżeli rodzice nie pracują zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 obowiązują dowody zakupu/opłaty za:

1. zakup podręczników – od lipca 2015 r.
2. pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2015 r. – wg wykazu materiałów kwalifikowanych
3. Internet – od września br. do czerwca 2016 r.
4. Koszt dojazdu do szkoły- od września/ października br. do czerwca 2016 r.
Uwaga: Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę. Istotne jest także by np. plecak miał adnotację „szkolny”. Jeżeli zakupiony towar nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie faktury/rachunku, może potwierdzić szkoła do której uczęszcza uczeń.
W przypadku, kiedy wartość faktury / rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia. W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury / rachunku.
Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: kurtki sportowe, rajstopy, bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, słuchawki, mikrofony, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, regały na książki, stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty itp.

ZAKUP CODZIENNEJ ODZIEŻY I OBUWIA, UMOŻLIWIAJĄCEGO UCZNIOWI UCZĘSZCZANIE DO SZKOŁY (KURTKA, BUTY) NALEŻY DO ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ I NIE MOŻE BYĆ FINANSOWANY W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO. STYPENDIUM SZKOLNE NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZEZNACZONE NA WSPARCIE MATERIALNE RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W CIĘŻKIEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, ALE NA POMOC UCZNIOWI W DOSTĘPIE DO EDUKACJI, WYRÓWNYWANIU JEGO SZANS EDUKACYJNYCH.

Pobierz informację
Pobierz listę wydatków kwalifikowalnych

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO
ZGODNIE Z ZALECENIAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ:

1. Podręczniki
2. Zeszyty
3. Słowniki
4. Encyklopedie
5. Atlasy i globusy
6. Tablice matematyczne
7. Lektury szkolne
8. Tornister (plecak szkolny)
9. Artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, temperówki, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, gumki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.)
10. Biurko do nauki i krzesło, lampa biurowa
11. Programy komputerowe edukacyjne
12. Pomoce naukowe
13. Strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego (obuwie sportowe: obuwie lekkie typu tenisówki, halówki, trampki, adidasy; odzież sportowa: koszulka gimnastyczna, spodenki gimnastyczne, getry, dres sportowy) – 2 komplety na semestr
14. Strój galowy – 1 na rok szkolny
15. Przybory do nauki zawodu niezbędne w procesie edukacji (potwierdzone przez szkołę)
16. Opłata za internat i posiłki
17. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (językowych, sportowych, itp.)
18. Sprzęt sportowy (np. piłki, rękawice piłkarskie, rolki, rower, kimono, strój kąpielowy, klapki, itp.)
19. Koszt wyjazdu na „zieloną szkołę” (wymagane zaświadczenie ze szkoły)
20. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum, itp.(wymagane potwierdzenie udziału przez szkołę)
21. Zwrot kosztów dojazdu do szkoły (w trakcie trwania roku szkolnego)
22. Abonament za internet ( w trakcie trwania roku szkolnego)