BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Modernizacja drogi w Dzbanowie

29 czerwca 2022r. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański podpisał umowę na modernizację drogi nr 118797D na działce nr 183 w Dzbanowie, realizowaną przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko, NIP: 883-16-46-111, reprezentowana przez: Grzegorza Marcina Łomnickiego – Prezesa Zarządu.

W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie 450 metrowy odcinek publicznej drogi gminnej o szerokości 3,5 m oraz zamontowanych będzie 15 lamp ledowych. Na drodze powstaną również dwie mijanki ruchu.

Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1 umowy, strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę ryczałtową  499 600,00 zł netto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100.), podatek VAT 23% w wysokości 114 908,00 zł., kwotę ryczałtową brutto w wysokości 614 508,00  zł. (słownie: sześćset czternaście tysięcy pięćset osiem zł. 00/100).

Realizację przedmiotu umowy Wykonawca zakończy w terminie do 31.10.2022r.

Gwarancja – 60 miesięcy od odbioru robót.

Cieszymy się, że będzie zrealizowana kolejna inwestycja drogowa w naszej Gminie, która wpłynie na poprawę jakości i standardu drogi oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu.

  • Podpisanie umowy - modernizacja drogi w Dzbanowie (2)
  • Podpisanie umowy - modernizacja drogi w Dzbanowie (1)
  • Podpisanie umowy - modernizacja drogi w Dzbanowie (3)
  • Podpisanie umowy - modernizacja drogi w Dzbanowie (4)
  • Podpisanie umowy - modernizacja drogi w Dzbanowie (5)
  • Podpisanie umowy - modernizacja drogi w Dzbanowie (6)
  • Podpisanie umowy - modernizacja drogi w Dzbanowie (7)
  • Podpisanie umowy - modernizacja drogi w Dzbanowie (8)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze