BARDOmiasto cudów

Home / Czas wolny

Autor:Publikacja: Norbert

Muzykonalia dla najmłodszych – jak poznać i zrozumieć muzykę organową

 

Od 23 września 2016 r. Fundacja Oświatowa Salamandra rozpoczyna realizacje projektu „Muzykonalia dla najmłodszych – jak poznać i zrozumieć muzykę organową”.

Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W ramach realizacji projektu zorganizowany zostanie cykl warsztatów organowo – artystycznych, w których udział wezmą dzieci z przedszkoli i ze szkół podstawowych oraz osoby dorosłe z terenu Dolnego Śląska.

Cele projektu:

 • Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie świadomości muzycznej najmłodszych mieszkańców Dolnego Śląska oraz propagowanie szerokiej oferty muzycznej bardzkich barokowych organów, które są jednym z największych i najważniejszych instrumentów na Dolnym Śląsku;
 • Warsztaty przyczynią się też do promocji Gminy Bardo, Kotliny Kłodzkiej oraz całego Dolnego Śląska, który jest zagłębiem kulturalnym naszego kraju.

Czas trwania projektu: 01.09.2016 r. – 30.11.2016 r.

Projekt trwać będzie 2 miesiące i składać się będzie z cyklu warsztatów organowo – artystycznych odbywających się w piątki i soboty.

Warsztaty organowe

Każdy warsztat organowy odbywać się będzie w piątek od godz. 16:00 do 17:00 w bardzkim kościele, w czasie którego dzieci będą miały zajęcia ze światowej sławy organistami, którzy pokażą im bardzkie organy, zapoznają dzieci z ich budową, a także przekażą wiele ciekawostek i wiadomości dotyczących tego instrumentu.


Warsztaty artystyczne

W ramach projektu prowadzone będą warsztaty artystyczne w czasie których dzieci wykonywały będą prace plastyczne związane

z tematyką projektu. Każde warsztaty artystyczne odbywać się będą w soboty od godz. 10:00 do 12:30 w Fundacji Oświatowej SALAMANDRA w Bardzie Plac Wolności 4.

Koncert organowy dla dzieci

Koncerty organowe dla dzieci połączone będą z wystawą prac dziecięcych. Odbywać się będą w sobotnie popołudnia, na które dzieci przychodzić będą pod opieką rodziców lub dziadków. 

Uczestnicy projektu

 • dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych Dolnego Śląska,
 • osoby dorosłe.

Koszt udziału w projekcie

 • Udział dziecka w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Rekrutacja

Termin rekrutacji: od 19.09.2016 r.

Wolnych miejsc: 60

Warunki uczestnictwa w projekcie
:

 1. Zgłoszenie telefoniczne.
  2. Podpisanie przez rodziców Deklaracji na udział dziecka w projekcie ,, Muzykonalia dla najmłodszych – jak poznać i zrozumieć muzykę organową”. Deklaracje można pobrać u p. B. Bujnowicz, u p. Jowity Kuśnierz lub w Biurze Fundacji w Bardzie Plac Wolności 4.
 2. O zakwalifikowaniu się dziecka do projektu decyduje kolejność zgłoszeń i termin złożonych deklaracji.

Informacje dodatkowe

 • Dzieci w czasie warsztatów pracować będą w 20 – osobowych grupach.
 • W czasie sobotnich warsztatów artystycznych zapewniony będzie posiłek dla dzieci.
 • Bardzo prosimy, aby dzieci przynosiły na zajęcia artystyczne do Fundacji zmienne obuwie.

Zapisy przyjmują i szczegółowych informacji udzielają

 • Biuro Fundacji – 607 994 481
 • Beata Bujnowicz – 601 436 152
 • Marta Fabin – 792 579 092

Harmonogram koncertów dostępny jest pod adresem:

http://www.fundacjaoswiatowasalamandra.pl/projekty.html#

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze