BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Nabór wykonawców na projekt „Poprawa jakości…” oraz „Ograniczenie Niskiej Emisji”

 

Obecnie Gmina Bardo prowadzi dwa projekty – Program Ograniczenia Niskiej Emisji, w którym możliwa jest wymiana pieców oraz „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”.

Poniżej znajdują się dokumenty do wypełnienia w przypadku chęci udziału jako wykonawca – proszę zwrócić uwagę, do którego programu Państwo składają ofertę!

___________________________

Nabór Wykonawców w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bardo trwa!

Przypominamy, że trwa  ogłoszony przez Urząd Miasta i Gminy w Bardzie nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace w ramach wymiany nieekologicznych źródeł ciepła wraz z modernizacją kotłowni na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Bardo.

Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Bardo, z zaznaczeniem na kopercie – “oferta na PONE Bardo 2017”, z dopiskiem “nie otwierać”.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawarte są oferta wykonawcy wzór TUTAJ

Wszelkie informacje są aktualizowane na stronie: www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-BARDO

____________________________

Nabór firm wykonawczych w projekcie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału….”

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace polegające na budowie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gminy Bardo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne w ramach projektu:

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”

Oferta Wykonawcy może dotyczyć budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej, wykorzystujących OZE (energię słoneczną, energię cieplną zawartą w powietrzu oraz biomasę). Oferta może zatem dotyczyć budowy i montażu: instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej, instalacji pompy powietrznej c.w.u., instalacji pompy powietrznej c.o. i c.w.u., instalacji pompy gruntowej c.o. i c.w.u., instalacji kotła na biomasę.

Szczegóły zawarte będą w wytycznych dla wykonawców instalacji OZE, które znajdują się poniżej.

Wytyczne dla wykonawców

Zgłoszenie wykonawcy PV

Zgłoszenie wykonawcy solary

Zgłoszenie wykonawcy pompa cwu

Zgłoszenie wykonawcy pompa gruntowa i powietrzna

Zgłoszenie wykonawcy kocioł na biomasę

Ważne:

Minimalny zakres projektów z podziałem na rodzaj instalacji

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze