BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na terenie Powiatu Ząbkowickiego

 

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm RP dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255 ze zm.), stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kliknij),
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • Kobiety w ciąży.

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów
 • rozwodu lub separacji
 • alimentów
 • prawa pracy
 • rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu
 • rzeczowego i spadkowego
 • prawa rzeczowego
 • prawa spadkowego
 • ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej
 • prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego
 • prawa karnego
 • prawa podatkowego

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Powiat Ząbkowicki zawarł trzy Porozumienia w sprawie wyznaczenia lokalu służącego do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z Gminą Ząbkowice Śląskie, Złoty Stok i Ziębice. Na podstawie tych Porozumień Gminy zobowiązują się udostępnić lokal w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane będą:

 1. w Ząbkowicach Śląskie przy ul. 1 Maja 15c (budynek Centrum Terapeutycznego);
 2. w Złotym Stoku przy ul. Rynek 22 (budynek Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku);
 3. w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 (budynek Gminnego Centrum Edukacji i Sportu).

Radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu udzielać będą nieodpłatnej pomocy prawnej, w punkcie zlokalizowanym w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15c, natomiast adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Wałbrzychu w punkcie zlokalizowanym w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4;

Punkty, funkcjonować będą w następujących dniach i godzinach:

 • punkt zlokalizowany w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15c, w dniach:
 • Marcin Margos – poniedziałek                     w godz. 1400 – 1800;
 • Renata Winnicka – wtorek                            w godz. 800 – 1200 ;
 • Marta Koperska – środa                                 w godz. 1400 – 1800;
 • Agnieszka Jurek – czwartek                          w godz. 1200 – 1600;
 • Maria Mrukowicz  – piątek                            w godz. 900 – 1300;
 • punkt zlokalizowany w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 zgodnie z ustalanym miesięcznym harmonogramem:
 • Jarosław Mirek – w godz. 1400 do 1800,
 • Ewa Piątek – w godz. 1200 do 1600,
 • Anna Dybaś – w godz. 1400 do 1800;

Natomiast na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Ząbkowickiego w 2016 r., który zlokalizowany jest w Złotym Stoku przy ul. Rynek 22, Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na  powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Ząbkowickiego w 2017 r. W wyniku konkursu Zarząd Powiatu Ząbkowickiego wybrał ofertę Fundacji w Służbie Wsi z Wrocławia, na prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Ząbkowickiego w 2017 roku, zlokalizowanego w Złotym Stoku przy ul. Rynek 22. Punkt ten będzie funkcjonował, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:

 • Marcin Mackiewicz – poniedziałek                                w godz. 1400 – 1800;
 • Marcin Mackiewicz – wtorek                                           w godz. 1200 – 1600 ;
 • Marcin Mackiewicz – środa                                             w godz. 900 – 1300;
 • Mariusz Jagiełło – czwartek                                            w godz. 1400 – 1800;
 • Mariusz Jagiełło – piątek                                                 w godz. 900 – 1300;

Więcej informacji do pobrania tutaj:

informacja o zasadach, osobach oraz sposobach udzielania informacji, 2017 rok

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze