BARDOmiasto cudów

Home / Czas wolny

Autor:Publikacja: Norbert

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na terenie Powiatu Ząbkowickiego

 

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm RP dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej – kliknij TUTAJ

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w trzech punktach na terenie Powiatu Ząbkowickiego.

Poniżej harmonogram prac:

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15c:

 1. Agnieszka Jurek – poniedziałek w godz. 14.00 – 18.00
 2. Jadwiga Molińska – wtorek w godz. 14.00 – 18.00
 3. Marcina Mackiewicz – środa w godz. 14.00 – 18.00
 4. Małgorzata Porańska – czwartek w godz. 14.00 – 18.00
 5. Ewa Paruzel – Smagacz – piątek w godz. 14.00 – 18.00

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4:

 1. poniedziałek – w godz. 8.00 – 12.00
 2. wtorek – w godz. 13.00 – 17.00
 3. środa – w godz. 14.00 – 18.00
 4. czwartek – w godz. 14.00 – 18.00
 5. piątek – w godz. 8.00 – 12.00

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Złotym Stoku przy Rynek 22:

 1. Jarosław Mirek – poniedziałek w godz. 14.00 – 18.00
 2. Ewa Piątek – wtorek w godz. 12.00 – 16.00
 3. Olga Goszka – środa w godz. 14.00 – 18.00

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze