BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Nowe opłaty za wywóz śmieci i nowe deklaracje

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/235/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, z dniem 1 maja 2018 r. ulega zmianie sposób ustalenia w/w opłaty.

Zgodnie z w/w uchwałą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będzie różnicowania w zależności od wielkości  gospodarstwa domowego, lecz ponoszona będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

W związku z powyższym zaistniał obowiązek zmiany złożonych dotychczas przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin złożenia deklaracji zmieniających ustala się do dnia  27.04.2018 r. Deklaracje należy składać w siedzibie tut. Urzędu, 57-256 Bardo, ul. Rynek 2, parter, stanowisko nr 2.

Druki deklaracji dostępne są również u sołtysów oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie [KLIK], a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (http://bip.gmbardo.finn.pl), zakładka „Prawo lokalne”, podzakładka „Uchwały Rady Miejskiej” („Uchwały Rady Miejskiej za lata 2014-2018” – Uchwała Nr XXXIII/236/18 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości).

W przypadku niezłożenia deklaracji zmieniającej do w/w terminu,  obowiązek zapłaty zostanie nałożony odpowiednią decyzją.

Informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod nr telefonu  74/8171-478 lub 479, wew. 54

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze