BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

OBCHODY DNIA SYBIRAKA W BARDZIE

 

Od 1991 roku 17 września, w rocznicę napaści w 1939 r. Związku Radzieckiego na Polskę, obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka. Upamiętnia on represje sowieckie wobec obywateli wschodnich obszarów Rzeczpospolitej, masowe wywózki, głównie na Syberię, które objęły m.in. wszystkie służby mundurowe, urzędników, rodziny zamordowanych w Katyniu, ziemiaństwo, przemysłowców, działaczy społecznych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, urzędników państwowych, leśników.  

Sybiraków jest z nami coraz mniej, ale to nie zwalnia nas z pamięci o ich bolesnych przeżyciach. W tym roku 17 września w obu budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku pojawiły się wystawy poświęcone Sybirakom. Pani Marzena Kudryńska na lekcjach historii przedstawiła okoliczności zesłań Polaków na Sybir oraz zainicjowała akcję „Kartka do Sybiraka”. Odbywały się też lekcje biblioteczne, w czasie których uczniowie zapoznali się z gablotą  poświęconą „Golgocie Wschodu”, znajdującą się w budynku szkolnym w Przyłęku oraz wypisywali na stojących obok tablicach nazwiska oraz miejsca zesłania Sybiraków, którzy osiedlili się w gminie Bardo.

Tradycyjnie gminne uroczystości Dnia Sybiraka odbyły się w bardzkiej bazylice. Na program  składała się Msza Święta pod przewodnictwem ojca Proboszcza M. Grakowicza, występ patriotyczny z udziałem zespołu Wiolinek, działającego przy CKiB w Bardzie oraz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą Zesłańców Sybiru. W uroczystości uczestniczyli Sybiracy z naszej gminy, którzy przeżyli „Golgotę Wschodu”. Nie zabrakło też rodzin Sybiraków i innych członków bardzkiego Koła Związku Sybiraków. Uroczystości uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Ząbkowicki Roman Fester, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bardzie Barbara Strzelec. Był również obecny Roman Warzecha – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwo Bardo Śląskie. W imieniu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Dniu Sybiraka uczestniczył Henryk Chodorowski. Nie mogło również zabraknąć Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku Wioletty Piojdy oraz licznej reprezentacji nauczycieli szkoły, której uczniowie byli członkami pocztów sztandarowych oraz zaangażowali się w występ artystyczny. Obok sztandaru Związku Sybiraków, szkoły i ZKiBWP był również obecny poczet OSP z Barda. W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy Barda oraz przyjezdni. Wszyscy uczestnicy swoją obecnością przyczynili się do starań o to, aby dramatyczne wydarzenia z tego okresu przetrwały w pamięci i świadomości kolejnych pokoleń i nie powtórzyły się już więcej.

Dariusz Szewczyk

Prezes Związku Sybiraków Koło w Bardzie

  • SYBIRACY2
  • SYBIRACY3
  • SYBIRACY10
  • SYBIRACY8
  • SYBIRACY9
  • SYBIRACY7
  • SYBIRACY5
  • SYBIRACY12
  • SYBIRACY11
  • SYBIRACY6

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze