BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca / Komunikaty

Autor:Publikacja: Redakcja

Odbiór techniczny ulic Głównej i Noworudzkiej

 

Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych nastąpił odbiór techniczny zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do 14+ 931”.

W odbiorze końcowym robót udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Stanisław Jurcewicz, Wiceburmistrz Barda Rafał Batóg, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Załęska, Kierownik budowy EUROVIA POLSKA S. A. Marcin Tatka, Inspektor nadzoru budowlanego Robert Jesionowski, Projektant Robert Szczepanek, przedstawiciel wykonawcy Jarosław Adamczuk oraz Michał Wereśniak Majster Obwodu Drogowego nr 1.

Przypomnijmy, że plac budowy został przekazany wykonawcy 15 lipca ubiegłego roku, a termin planowanej przebudowy uległ wydłużeniu. Ostatecznie jednak wykonawca zakończył prace 29 kwietnia 2022r. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni drogowych z asfaltobetonu i kostki granitowej (w części ochrony konserwatorskiej), wykonanie podbudowy, nowych chodników i wjazdów, remont kanalizacji i wymianę słupów oświetleniowych.

Starania o wykonanie gruntownej przebudowy tego odcinka drogi Burmistrz Miasta i Gminy Bardo czynił od lat, niestety decyzja o remoncie była wielokrotnie odwlekana ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu, do którego droga należy. Liczne spotkania Burmistrza Krzysztofa Żegańskiego z przedstawicielami szczebla rządowego i wyasygnowanie imponującej kwoty z budżetu gminy Bardo przesądziło o przyjęciu zadania do realizacji.

Ostateczna wartość inwestycji to 4 451 857, 47 złotych brutto. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1 745 122 zł, wkład własny Gminy Bardo to 1 369 507,73 zł, a pozostała część kwoty została opłacona z budżetu powiatu.

Bardzo cieszymy się ze zrealizowanej inwestycji, która dodała miastu uroku, poprawiła bezpieczeństwo i komfort jazdy.

 

 

 

 

  • odbiór ul. Główna Noworudzka (3)
  • odbiór ul. Główna Noworudzka (1)
  • odbiór ul. Główna Noworudzka (2)
  • PRZED

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze