BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / Komunikaty

Autor:Publikacja: Redakcja

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U.2023.2778) Burmistrz Gminy Bardo ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy.

1. Nazwa i adres organizatora transportu.
Gmina Bardo, Rynek 2, 57-256 Bardo NIP: 887 16 35 237

2. Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia.
Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transport w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1)
Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci
komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.

3.1 Rodzaj transportu.
Transport drogowy- komunikacja autobusowa.

3.2 Sieć komunikacyjna objęta przedmiotem zamówienia.
Sieć komunikacyjna organizowana przez Gminę Bardo.

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1)
Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym 30 grudnia 2024 r.
5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 1 stycznia 2025 – 30 kwietnia 2025

6. Zmiana informacji.
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji zawartych w punktach 1-3 i 5.

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
1) Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bardo,
2) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
3) Tablica ogłoszeń w budynku Urzędu.
4) Strona internetowa.

Treść ogłoszenia Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

  • Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze