BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Aneta Macherzyńska

Podpisano umowę na rewitalizacje mostu kamiennego

 

W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowę na rewitalizację mostu kamiennego w Bardzie, która jest realizowana w ramach mikroprojektu pn. „Rewitalizacja transgranicznego mostu w Bardzie”. Nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002494. Wartość projektu: 41 825,00 Euro. Okres realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2022 (12 miesięcy). Wartość inwestycji to 181 166,29 zł. brutto. Realizacja działań projektowych przez Gminę Bardo polega m.in. na rewitalizacji zabytkowego mostu wraz z odtworzeniem postumentu pod historyczny pomnik – figury „Chrystusa ukrzyżowanego”, który mamy nadzieję będzie kolejnym etapem tej rewitalizacji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice” Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

  • DSC_0211
  • DSC_0212
  • DSC_0202
  • Tablica-o-realizacji-projektu-Rewitalizacja-transgranicznego-mostu-1-1024x724

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze