BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Projekt pn. Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy

Gmina Bardo stworzyła dokumenty koncepcyjne we współpracy z czeskimi partnerami projektu Gminą Kuks i Revitalizace Kuks.

W ramach projektu Gmina Bardo stworzyła dokumenty koncepcyjne: Plan marketingowy „Na rowerze śladami piernika“, który wskazuje w jaki sposób skutecznie wypromować kolejny z cudów Barda „piernik“ nie tylko wśród Polaków ale i Czechów. Drugi dokument to koncepcja „Przejście między ulicą Główną a Rynkiem“, który stanowi niezbędną przesłankę dla zachowania bogactwa kulturowego i przyrodniczego Barda a dotyczy rewitalizacji terenów w centrum miasta poprawiającej infrastrukturę dla odwiedzających turystów.
Ponadto działania Gminy Bardo polegały na promocji w/w założeń koncepcyjnych (polskich i czeskich) oraz bardzkich pierników podczas ważnych wydarzeń kulturalnych w regionie, na targach turystycznych i prezentacjach gospodarczych. Dystrybuowano materiały promocyjne w Punkcie Informacji turystycznej oraz UMiG w Bardzie.

Z kolei partnerzy projektowi z Czech w ramach realizacji projektu stworzyli następujące dokumenty: Gmina Kuks – Strategię Rozwoju Gminy Kuks oraz Plan Zagospodarowania Zieleni w Kuksie, które w długiej perspektywie przyczynią się do trwałego zapewnienia atrakcyjności tego obszaru dla czeskich i polskich turystów, natomiast Revitalizace Kuks stworzył dokument: „Koncepcja tras spacerowych w Kuksie i okolicach“ w celu oznakowania tras spacerowych w okolicach Kuksu, uzupełniając w ten sposób ofertę czeskim i polskim turystom odwiedzającym barokowy kompleks.

Partnerzy czescy prezentowali bardzkie pierniki podczas imprez kulturalnych i towarzyskich w regionie Hradec Králové. Ponadto prezentowali założenia koncepcyjne na targach turystycznych oraz dystrybuowali materiały promocyjne i umieszczali artykuły promocyjne.

Projekt: Koncepcje rozwoju współpracy czesko-polskiej
Nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000767
Wartość projektu: 57 199,31 EUR
Wartość dofinasowania z EFRR: 48 616,48 EUR
Realizacja projektu: 01.05.2017 – 30.04.2018

  • Koncepcja przejścia (3)
  • Koncepcja przejścia (2)
  • Koncepcja przejścia (1)
  • Ulotka promocyjna (1)
  • Ulotka promocyjna (2)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze