BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Projekt powszechnej nauki „Dolnoślązak Umie Pływać” w Bardzie

 

22 września 2017 r. 30 uczniów klas I rozpoczęło zajęcia na Krytej pływalni w Kłodzku w ramach II edycji projektu DOLNOŚLĄZAK UMIE PŁYWAĆ 2017.

Jest to program nauki pływania skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Całość projektu finansowana jest z funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz przy wsparciu Gminy Bardo. Operatorem i realizatorem całości programu jest Dolnośląska Federacja Sportu.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. W czasie zajęć dzieci będą oswajać się z wodą, opanowywać kolejne umiejętności związane z nauką pływania, ale przede wszystkim wspaniale się bawić.

W ramach realizacji projektu w 2017 roku do II edycji programu zakwalifikowała się m.in. Gmina Bardo, otrzymując 30 miejsc dla uczniów klas I .

II edycja programu to 10 wyjazdów na Krytą pływalnię w Kłodzku, w czasie których zajęcia realizowane będą w blokach 2 x 45 minut, tj. 1,5 godziny zajęć na basenie – łącznie 20 godzin lekcyjnych. Pierwsze zajęcia na krytej pływalni w Kłodzku odbyły się 22 września 2017 r. Wszystkie kolejne odbywać się będą w każdy kolejny piątek, a realizacja projektu zakończy się 1 grudnia 2017 r.

Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny.
Zajęcia na krytej pływalni w Kłodzku odbywać się będą pod kierunkiem instruktorów pływania: p. Natalii Izdebskiej oraz p. Pawła Jasińskiego.

W czasie wyjazdów opiekę wychowawczą będą sprawować nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie: p. R. Gerent – Pocian, p. R. Dyoniziak, p. A. Mrozek, p. D. Prostko, p. V. Skiba, p. K.Kita, p. B. Bujnowicz oraz rodzice dzieci biorących udział w projekcie.

Koordynator programu: Beata Bujnowicz

 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (1)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (2)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (3)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (4)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (5)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (6)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (7)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (8)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (9)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (10)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (11)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (12)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (13)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (14)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (16)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (15)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (17)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (18)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (19)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (20)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (21)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (22)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (23)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (24)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (25)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (26)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (27)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (28)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (29)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (30)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (31)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (32)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (33)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (34)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (35)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (36)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (37)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (38)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (39)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (40)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (41)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (42)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (43)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (44)
 • Dolnoślązak Umie Płwyać w Bardzie (45)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze