BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

PROW za moim oknem – zrób zdjęcie i wygraj smartfona!

 

Weź udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez LGD Qwsi. Najładniejsze zdjęcia nagrodzą smartfonami, a Twoje zdjęcia znajdą się w publikacjach promujących Ziemię Ząbkowicką!

Co należy zrobić?

Poszukaj w okolicy miejsc, gdzie zrealizowane są projekty z PROW.

Co to jest PROW?

Jest to Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach którego zostały m.in. wybudowane lub zmodernizowane świetlice wiejskie i place zabaw, zorganizowane warsztaty dla młodzieży i seniorów, a także wiele innych projektów, również infrastrukturalnych. Takich miejsc jest naprawdę sporo w naszym regionie!

Zrób ciekawe zdjęcia i przyślij je na konkurs! Do udziału w nim kwalifikuje się każda fotografia przedstawiająca miejsca, w których realizowane były projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie LGD „Qwsi”, czyli na terenie siedmiu gmin powiatu ząbkowickiego: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śl., Ziębice i Złoty Stok.

Jak zgłosić prace?

Każdy uczestnik konkursu może przesłać 3-5 fotografii w formie odbitek kolorowych, czarno-białych lub sepii na papierze fotograficznym o wymiarach 10/15 cm. Każda z nich powinna zostać na odwrocie opatrzona numerem zdjęcia (1, 2 itd.) oraz podpisem autora.

Zdjęcia (odbitki oraz zapis na płycie CD/DVD) wraz z kartą zgłoszenia (pobierzesz ją poniżej) spakowane w kopertę z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”, dostarcz osobiście lub wyślij na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”, ul. Stawowa 2a, Ziębice. Liczy się data wpływu zgłoszenia do biura Stowarzyszenia.

Co z prawami autorskimi?

Wszystkie fotografie muszą być wykonane samodzielnie. Muszą być pracami autorskimi wcześniej nie nagradzanymi w innych konkursach. Biorąc udział w konkursie uczestnik automatycznie udziela prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w różnorodnych publikacjach drukowanych i elektronicznych promujących teren funkcjonowania LGD „Qwsi”.

Dlaczego warto?

Aż trzy zwycięskie prace zostaną nagrodzone nowoczesnymi smartfonami. Ponadto, fotografie zgłoszone na konkurs znajdą się w publikacjach wydawanych przez LGD „Qwsi”.

Jak zostaną wyłonieni zwycięzcy?

Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez LGD „Qwsi”. Komisja dokona wyboru najładniejszych fotografii już we wrześniu.

Do kiedy?

Prace na konkurs można wysyłać do 17 września 2018 r.

Do pobrania:

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze