BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Bardzie- etapy przebudowy

 

4 lutego 2020 r. w sali widowiskowej CKiB odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące przebudowy ul. Grunwaldzkiej w Bardzie. Inicjatorem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański. Uczestniczyli w nim także Zastępca Burmistrza Rafał Batóg oraz podinspektor Marek Włusek. 

Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja projektu nowej docelowej organizacji ruchu, rozwiązania budowlane jakie zostaną zastosowanie przy przebudowie oraz planowany harmonogram prac na poszczególnych odcinkach.

Udział w spotkaniu wzięli mieszkańcy bezpośrednio zainteresowani przebudową z uwagi na zamieszkanie w tym rejonie oraz przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w strefie przebudowy.

Remont ul. Grunwaldzkiej obejmował będzie wykonanie:

 1. Jezdni od ronda tj. km 0+000 do km 0+398,83 o szerokości 2×2,5m o pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2%, od km 0+398,83 do km 0+850,00  o szerokości 4,00 m z mijanką o szer. 5,00 m o pochyleniu jednostronnym 2%, nawierzchnia jezdni na całej długości ulicy będzie wykonana z asfaltobetonu
  2. Chodników: lewostronny na całej długości ulicy o szer. 2,00 m natomiast prawostronny będzie na odcinku od km 0+0,00 do 0+312,00. Chodniki zostaną wykonane z kostki betonowej.
 2. Wymiany oznakowania drogowego oraz poprawy bezpieczeństwa poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ul. Polną, wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości od ul. Kolejowej do ul. Polnej oraz strefy zamieszkania na odcinku od ul. Polnej do skrzyżowania z ulicą Chabrową.

Wzdłuż ulicy zostaną wymienione wszystkie słupy oświetleniowe, ponadto planowane jest przedłużenie kanalizacji deszczowej. Wody opadowe będą odprowadzane z całej długości ulicy Grunwaldzkiej do kanalizacji deszczowej.

Wymiana sieci oświetleniowej zostanie wykonana do końca marca bieżącego roku z niewielkimi utrudnieniami dla użytkowników drogi.

Aby zobrazować harmonogram prac i przygotować mieszkańców do utrudnień związanych z przebudową dokonano wstępnego podziału zadania, który przedstawia się następująco:

etap I: odcinek od skrzyżowania z ul. Chabrową do zjazdu z Domu Wczasowego „Brido” – od końca marca do połowy kwietnia

etap II: od zjazdu z Domu Wczasowego „Brido” do przystani firmy Rafting- od połowy kwietnia do końca kwietnia

etap III: od przystani firmy Rafting do budynku nr 31 B- od maja do połowy miesiąca

etap IV: od budynku 31B do skrzyżowania z ul. Polną- od połowy maja do końca miesiąca

etap V: od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Kolejową prace będą wykonywane połówkowo tj. zostanie wprowadzony ruch wahadłowy z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej – od czerwca do końca sierpnia.

Harmonogram prac przedstawiony powyżej może ulec zmianom z powodu warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2 003 308,15 zł, z czego 70 % stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą inwestycji jest firma BUDBIS Bis Paweł ul. Konradowa 1A, 48-303 Nysa.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej powodować będzie utrudnienia w ruchu, w związku z tym prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

 • Spotkanie w spr. przebudowy ul. Grunwaldzkiej (20)
 • Spotkanie w spr. przebudowy ul. Grunwaldzkiej (18)
 • Spotkanie w spr. przebudowy ul. Grunwaldzkiej (17)
 • Spotkanie w spr. przebudowy ul. Grunwaldzkiej (12)
 • Spotkanie w spr. przebudowy ul. Grunwaldzkiej (19)
 • Spotkanie w spr. przebudowy ul. Grunwaldzkiej (13)
 • Spotkanie w spr. przebudowy ul. Grunwaldzkiej (11)
 • Spotkanie w spr. przebudowy ul. Grunwaldzkiej (9)
 • Spotkanie w spr. przebudowy ul. Grunwaldzkiej (10)
 • Spotkanie w spr. przebudowy ul. Grunwaldzkiej (8)
 • Spotkanie w spr. przebudowy ul. Grunwaldzkiej (7)
 • Spotkanie w spr. przebudowy ul. Grunwaldzkiej (6)
 • Spotkanie w spr. przebudowy ul. Grunwaldzkiej (5)
 • Spotkanie w spr. przebudowy ul. Grunwaldzkiej (3)
 • Spotkanie w spr. przebudowy ul. Grunwaldzkiej (4)
 • Spotkanie w spr. przebudowy ul. Grunwaldzkiej (2)
 • Spotkanie w spr. przebudowy ul. Grunwaldzkiej (1)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze