BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

„Przez tradycję bliżej nam” – taki tytuł nosi nowy mikroprojekt transgraniczny, który realizuje Gmina Bardo.

Dofinasowanie otrzymał mikroprojekt transgraniczny – złożony do naboru Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 – pn. „Przez tradycję bliżej nam”. W projekcie oprócz Gminy Bardo, która jest partnerem wiodącym bierze udział jeszcze czeski partner: miasto Czeska Skalica.

Głównym celem projektu jest zbudowanie trwałej i owocnej współpracy pomiędzy instytucjami po obu stronach granicy, jak i poszczególnymi mieszkańcami. Następnym celem jest nawiązanie nowej współpracy pomiędzy mieszkańcami terenów transgranicznych Polski i Czech. W trakcie wydarzeń i spotkań po obu stronach granicy nastąpi zapoznanie się z nowymi świętami i obyczajami sąsiadów.

Gmina Bardo kilka lat temu realizowała projekt o tematyce piernikowej, wówczas m.in. odbyła się konferencja piernikowa oraz ustanowiony został Rekord Polski w kategorii: „Najwięcej osób dekorujących pierniczki jednocześnie”. Połączenie naszego miasta z tradycją i historią piernika oraz odkrywanie smaków przeszłości skłoniło do realizacji kolejnego projektu transgranicznego.

W ramach niego po stronie polskiej zostanie zorganizowany Jarmark Piernikowy w Bardzie podczas którego odbędzie się parada piernikowa (podobna jaka miała miejsce przed wojną) oraz przedstawienie teatralne nawiązujące spektaklem do tradycji piernikowej. Odbędą się warsztaty snycerskie i piernikarskie. Ponadto zorganizowana zostanie wystawa poświęcona tradycji piernikowej w Bardzie, regionie oraz tradycji czeskiej, podczas której będą wykłady referowane przez zaproszonych prelegentów. Na potrzeby wystawy zakupione zostaną tablice na których będzie ukazana historia i tradycja bardzkiego piernika. Celem wydarzenia będzie wzajemne uczestnictwo i znajomość tradycji obu miast partnerskich. Ponadto zakupione zostaną domki wystawienniczo-promocyjne, które będą wykorzystywane poza Jarmarkiem Piernikowym również przy okazji innych wydarzeń organizowanych przez Gminę Bardo. W trakcie realizacji projektu zostanie przeprowadzony konkurs na zrobienie najładniejszego piernika, wykonane ulotki i foldery promocyjne, oraz gadżety (kubki, torby bawełniane, koszulki promocyjne). Po stronie czeskiej zostanie zorganizowane wydarzenie kulturalne Jarmark Barunki, zgodne z tradycją przemysłu tekstylnego w mieście Czeska Skalica ale także z innymi tradycjami, które przybliżą je odwiedzającym miasta partnerskie. Będą to jednodniowe targi z bogatym programem kulturalnym podczas którego zostanie zaprezentowana tradycja piernikowa Barda.

Wartość projektu dla Gminy Bardo to kwota 21 650,00 Euro, z czego wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 18 402,50 Euro, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Natomiast z Budżetu Państwa dofinansowanie wynosi 1 082,50 Euro. Wkład Gminy Bardo to jedynie 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Realizacja projektu „Przez tradycję bliżej nam” będzie trwała 12 miesięcy w okresie: 01.11.2020r – 31.10.2021r.

Zdjęcia źródło: Gmina Bardo, internet.

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

  • Bardzkie pierniki 5
  • Bardzkie pierniki 2
  • Bardzkie pierniki 4
  • Bardzkie pierniki 6
  • Piekarczyk Bardo - źródło wikipedia
  • Stara piernikarnia w Bardzie - źródło internet
  • Stara piernikarnia w Bardzie 2 - źródło internet

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze