BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Przypominamy zapłacie II raty podatku

 

Uprzejmie przypominamy, że dnia 15 maja upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz I rata czynszu dzierżawnego.

Podatki można opłacać jednorazowo w pełnej wysokości lub w ustawowych terminach:

I rata – do dnia 15 marca,

II rata – do 15 maja,

III rata – do 15 września

IV rata – do 15 listopada roku podatkowego.

Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie lub u sołtysa.

Przypominamy również, że do 15 dnia każdego miesiąca należy uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc poprzedni.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze