BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Rekultywacja wysypiska zakończona

 

W lipcu została zakończona rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Potworowie. Wykonanie rekultywacji było możliwe dzięki dofinansowaniu zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Rekultywacja wysypiska odpadów w Potworowie” Gmina Bardo złożyła w maju 2013 roku. Istotą projektu była poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Bardo, poprzez rekultywację wyłączonego z eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego Gmina otrzymała dofinansowanie i w dniu 18 listopada 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański podpisał umowę na ten cel. Gminie zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 2 mln 780 tys. zł.

W wyniku postępowania przetargowego całość zadania spadła do około 636 tys. złotych, w tym dofinansowanie w wysokości ponad pół miliona złotych.

W ramach projektu przeprowadzono rekultywację techniczną (prace przygotowawcze, system odgazowania, warstwa wyrównawcza, uszczelnienie czaszy składowiska, system odwodnienia powierzchniowego, warstwa rekultywacyjna właściwa) i biologiczną (roboty agrotechniczne, nasadzenia i wysiew traw). Poprzez szeroko rozumiane zabiegi rekultywacyjne, realizacja projektu przyczyni się do przywrócenia obszarowi przekształconemu aktywności biologicznej, a także walorów krajobrazowych.

logo rpo

  • Rekultywacja wysypiska zakończona (1)
  • Rekultywacja wysypiska zakończona (2)
  • Rekultywacja wysypiska zakończona (3)
  • Rekultywacja wysypiska zakończona (4)
  • Rekultywacja wysypiska zakończona (5)
  • Rekultywacja wysypiska zakończona (6)
  • Rekultywacja wysypiska zakończona (7)
  • Rekultywacja wysypiska zakończona (8)
  • Rekultywacja wysypiska zakończona (10)
  • Rekultywacja wysypiska zakończona (9)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze