BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Rewitalizacja – propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 

Gmina Bardo otrzymała dotację celową  na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu realizowanego przez Województwo Dolnośląskie pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego”.

 W związku z powyższym zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, przestrzenno-infrastrukturalnym, możliwych do zapisania w LPR.

Propozycje przedsięwzięć należy składać w terminie do dnia 22 lipca 2016r. do godz. 14:00.

Wypełnione fiszki projektowe można wysłać  na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bardzie, referat Rozwoju i Promocji, Rynek 2; 57-256 Bardo, osobiście złożyć  w Biurze Obsługi  Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Bardo, Rynek 2 lub przesłać na adres mptasinska@bardo.pl

Fiszka projektowa dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy, w Referacie Rozwoju i Promocji (pok. 13 II piętro), Punkcie Informacji Turystycznej plac Wolności 4 lub do pobrania w wersji elektronicznej poniżej.

pobierz

logotypy rpo

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze