BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Rzeźby kinetyczne, kompleks hotelowy i drogi – kolejne inwestycje Gminy

 

Konrad Tomaszewski, rzeźbiarz artysta przedstawił Radnym Rady Miejskiej w Bardzie koncepcję zagospodarowanie terenów przy drodze krajowej nr 8. Jego pomysł to rzeźby kinetyczne obrazujące różne, znane z bajek, legend i kultury, wyobrażenia, będące jednocześnie źródłami energii odnawialnej. Całość ma stać się zaczątkiem parku rozrywki. Radni podjęli uchwałę intencyjną, w której wyrazili zgodę na podjęcie merytorycznych rozmów nad projektem i jego wdrożeniem na zasadzie klastra biznesowego.  

Artysta zainspirował się pomysłami pochodzącymi ze Stanów Zjednoczonych, zamierza zaprojektować i wybudować Park Rozrywki, którego osnową byłoby ok. 50 rzeźb kinetycznych posadowionych na ok. 3 hektarach w okolicy drogi nr 8 w kierunku Przyłęku. Każda z tych konstrukcji ma być jednocześnie (opartym o siłę wiatru) generatorem energii. Po jej zsumowaniu będzie możliwe zasilenie w energię elektryczną nie tylko mającego powstać obszaru niekonwencjonalnej rozrywki i edukacji, ale nawet sieci oświetlenia ulicznego w Bardzie. Planowana wartość przedsięwzięcia to kwota ponad 20 mln zł, a uruchomienie parku w pełnym wymiarze jest możliwe – zdaniem pomysłodawcy – w okresie 2-3 lat od uzyskania zgód administracyjnych i podpisania umów. Bardo stałoby się absolutnie pierwszym w Polsce miejscem, gdzie działałaby tak wyjątkowa instytucja łącząca rozrywkę i edukację z pozyskiwaniem i eksploatacją energii odnawialnej. W grę wchodzi też działalność komercyjna polegająca na produkcji rzeźb kinetycznych na zamówienia, co kreowałoby nową dziedzinę działalności gospodarczej w regionie.

Warto podkreślić, iż Burmistrz Krzysztof Żegański poinformował radnych, iż w stopniu zaawansowanym toczą się rozmowy z włoskimi inwestorami z Verony planującymi wybudowanie w Bardzie wielkiego kompleksu sportowo- hotelowo- kongresowego. Burmistrz dodał, że przebieg wielu różnych rozmów wskazuje na ich optymistyczny kierunek. Przedsięwzięcie jest szacowane na kwotę ponad 100 mln zł i jego realizacja byłaby możliwa pod warunkiem zintegrowania wielu źródeł finansowania i licznych procesów decyzyjnych na różnych szczeblach. Powstanie nowoczesnego i bardzo pojemnego wielofunkcyjnego obiektu, stanowiłoby dla Barda nadzwyczajną szansę na budowanie lokalnej gospodarki, tworzenie wielu stałych miejsc pracy i prestiżu miasta.

Burmistrz poinformował też radnych, że do końca 2016 r. będzie modernizowana ul. Polna na odcinku pomiędzy parkingiem przy bloku nr 7 do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką. W ramach robót wykonane zostaną także progi zwalniające przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Kosztorysowa wartość robót to 360 tys. zł. W 2017 roku Gmina aplikować będzie o środki unijne na remont ulicy Kolejowej, Głównej do bazyliki oraz Placu Wolności.  Wartość tego zadania szacowana jest na 2 mln zł Według informacji burmistrza Krzysztofa Żegańskiego kondycja ekonomiczna Gminy Bardo jest bardzo dobra, co świadczy o prawidłowym i skutecznym zarządzaniu środkami i majątkiem publicznym.

Miłym akcentem było wręczenie Burmistrzowi koszulki Klubu Sportowego Unia Bardo przez prezesa Waldemara Pietrzaka. Burmistrz zapewnił, że w koszulce będzie kibicował IV ligowej Unii.

 • rzezby kinetyczne drogi (1)
 • rzezby kinetyczne drogi (2)
 • rzezby kinetyczne drogi (3)
 • rzezby kinetyczne drogi (4)
 • rzezby kinetyczne drogi (5)
 • rzezby kinetyczne drogi (6)
 • rzezby kinetyczne drogi (7)
 • rzezby kinetyczne drogi (8)
 • rzezby kinetyczne drogi (9)
 • rzezby kinetyczne drogi (10)
 • rzezby kinetyczne drogi (11)
 • rzezby kinetyczne drogi (12)
 • rzezby kinetyczne drogi (13)
 • rzezby kinetyczne drogi (14)
 • rzezby kinetyczne drogi (15)
 • rzezby kinetyczne drogi (16)
 • rzezby kinetyczne drogi (17)
 • rzezby kinetyczne drogi (18)
 • rzezby kinetyczne drogi (19)
 • rzezby kinetyczne drogi (20)
 • rzezby kinetyczne drogi (21)
 • rzezby kinetyczne drogi (22)
 • rzezby kinetyczne drogi (23)
 • rzezby kinetyczne drogi (24)
 • rzezby kinetyczne drogi (25)
 • rzezby kinetyczne drogi (26)
 • rzezby kinetyczne drogi (27)
 • rzezby kinetyczne drogi (28)
 • rzezby kinetyczne drogi (29)
 • rzezby kinetyczne drogi (30)
 • rzezby kinetyczne drogi (31)
 • rzezby kinetyczne drogi (32)
 • rzezby kinetyczne drogi (33)
 • rzezby kinetyczne drogi (34)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze