BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Sprzęt ratunkowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie

 

1 marca Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała niezwykły i ważny dar – sprzęt ratowniczy od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest to swoisty dar życia i zdrowia do akcji ratowniczych, na jakie wyruszają nasi strażacy.

W celu zmniejszenia skutków wypadków w gospodarstwach rolnych Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 23 grudnia 1999 roku podpisali porozumienie o współpracy we wdrażaniu systemu ratownictwa przedlekarskiego w rejonach wiejskich, poprzez szkolenie ratowników – strażaków OSP i wyposażeniu ich w zestawy ratownicze. Od tego czasu Kasa sukcesywnie przekazuje jednostkom OSP, których strażacy posiadają przeszkolenie w zakresie ratownictwa przedmedycznego, zestawy ratownicze wykonane według wytycznych KG PSP, wyposażone na bazie standardu R1 do ratownictwa przedlekarskiego.
W dniu  01.03.2017 r. w  miejscowości Bardo odbyło się  uroczyste przekazanie przez Kierownika Placówki Terenowej w Wałbrzychu Bartłomieja Grzegorczyka zestawu do ratownictwa przedmedycznego typu R1 ufundowanej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach wdrażania systemu ratownictwa przedlekarskiego na obszarach wiejskich.
W przekazaniu wzięli udział także Kierownik PT KRUS w Ząbkowicach Śląskich- Grażyna Sobór, Starosta ząbkowicki- Roman Fester, Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Bardo-Krystyna Sobieraj, Prezes OSP Bardo- Radosław Sobieraj, V- ce Prezes OSP Bardo – kapelan OSP o. Łukasz Kalisz, Naczelnik OSP Bardo- Jerzy Maćkowski, skarbnik OSP Bardo-Rafał Kierepka oraz członkowie zarządu OSP-Sobieraj Sławomir oraz  Sebastian Tracz oraz druhowie OSP Bardo.

Zestawy składają się z podstawowych elementów niezbędnych do ratowania życia, tj. z różnych materiałów opatrunkowych, latarki, szyny do unieruchomienia złamań, przyrządu do płukania gałki ocznej, koca termoizolacyjnego, rurek ustno-gardłowych, worka samorozprężalnego, różnego rodzaju filtrów, kołnierzy ortopedycznych szyjnych różnej wielkości, noża do cięcia pasów bezpieczeństwa ze zbijakiem do szyb, a także instrukcji obsługi w języku polskim.

Kasa przekazała już wybranym jednostkom OSP na terenie całej Polski ponad 1600 zestawów ratowniczych. W 2016 roku zakupiono ich 73, kolejne zakupy są planowane także w bieżącym roku. Sprzęt ten jest również wykorzystywany do prezentacji i pokazów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w czasie szkolenia z KRUS na terenach wiejskich oraz zabezpieczenia pod względem medycznym imprez masowych organizowanych na terenie wiosek, gmin, powiatu czy województwa.

Wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważne jest dobre wyposażenie placówek ratujących życie, dlatego doceniamy ten gest, życząc oczywiście, by było potrzebnych jak najmniej akcji strażackich!

 • Sprzęt ratowniczy dla OSP w Bardzie (1)
 • Sprzęt ratowniczy dla OSP w Bardzie (2)
 • Sprzęt ratowniczy dla OSP w Bardzie (3)
 • Sprzęt ratowniczy dla OSP w Bardzie (4)
 • Sprzęt ratowniczy dla OSP w Bardzie (5)
 • Sprzęt ratowniczy dla OSP w Bardzie (6)
 • Sprzęt ratowniczy dla OSP w Bardzie (7)
 • Sprzęt ratowniczy dla OSP w Bardzie (8)
 • Sprzęt ratowniczy dla OSP w Bardzie (9)
 • Sprzęt ratowniczy dla OSP w Bardzie (10)
 • Sprzęt ratowniczy dla OSP w Bardzie (11)
 • Sprzęt ratowniczy dla OSP w Bardzie (12)
 • Sprzęt ratowniczy dla OSP w Bardzie (13)
 • Sprzęt ratowniczy dla OSP w Bardzie (14)
 • Sprzęt ratowniczy dla OSP w Bardzie (15)
 • Sprzęt ratowniczy dla OSP w Bardzie (16)
 • Sprzęt ratowniczy dla OSP w Bardzie (17)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze