BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie

 

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie są celną inwestycją na przyszłość. Zawodowość uczelni – czyli kształcenie w konkretnym zawodzie i duży nacisk na praktyki w przedsiębiorstwach – to jedna z ważniejszych korzyści dla studenta, pozwalająca łatwo znaleźć po studiach dobrą pracę.

Uczelnia jest bardzo dobrze oceniana zarówno przez absolwentów, jak i przez niezależne rankingi. W tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych PERSPEKTYWY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie zajęła 9. miejsce w kraju w kategorii wyższych szkół zawodowych. Uczelnie oceniano według 5 grup kryteriów: prestiż, siła naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów. Łącznie weryfikacji poddano 315 uczelni.

Jak co roku, uczelnia przygotowała na nowy rok akademicki kilka nowości. Psychofizyczne kształtowanie człowieka to kierunek nie tylko nowy, ale i jedyny w Polsce. W ramach tego kierunku studenci mogą wybrać jedną ze specjalności: trener osobisty lub rekreacja psychoruchowa. Nauka na tym kierunku opiera się na trzech filarach: sporcie, diecie i psychologii, co pozwoli absolwentom skutecznie dbać o zdrowie swoich późniejszych klientów.

Nowe specjalności przygotowały także działające już kierunki. Na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji można będzie studiować zarządzanie innowacjami i projektami, na kierunku dietetyka – dietetykę sportową, na kierunku bezpieczeństwa wewnętrzne – zarządzanie systemami bezpieczeństwa. Kierunek filologia, gdzie można studiować filologie angielską, germańską i język biznesu angielski, zmienia profil kształcenia na praktyczny. Oznacza to jeszcze więcej zajęć praktycznych, tłumaczeniowych i praktyk zagranicznych.

Łącznie uczelnia prowadzi 12 kierunków i ponad 30 specjalności w zakresie nauk medycznych, społecznych, ekonomicznych, artystycznych, humanistycznych i technicznych. Kierunki te prowadzone są jako studia I stopnia – licencjackie i inżynierskie, a kierunek pielęgniarstwo także jako studia magisterskie. Uczelnia oferuje także studia w trybie popołudniowym – czyli bezpłatne studia dzienne dla osób pracujących, na których zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

Dla studentów niestacjonarnych, czyli zaocznych, PWSZ w Nysie przygotowała, wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie, specjalny program „Praca za naukę”. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w nyskim PUP mogą wybrać jeden z ośmiu kierunków studiów i mają gwarancję otrzymania płatnych staży zgodnych z wybranym kierunkiem po każdym zaliczonym roku akademickim.

Studenci chętnie korzystają z możliwości studiowania semestru lub dwóch za granicą w ramach studiów w nyskiej PWSZ. Umożliwia to bezpłatny dla studentów program Erasmus+, w ramach którego dodatkowo studenci otrzymują stypendia na utrzymanie się za granicą.

I co najważniejsze – studia dzienne są bezpłatne! Co więcej, studenci otrzymują spore stypendia, czyli uczelnia wypłaca im pieniądze m.in. za wyniki w nauce, socjalne, z tytułu niepełnosprawności oraz, jedyne w Polsce, stypendium od Gminy Nysa – za zamieszkanie w Nysie na czas studiów (niezależnie od dochodu i innych stypendiów).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.pwsz.nysa.pl.

  • Instytut Architektury i Urbanistyki - dyskusja nad pracami studenckimi
  • Instytut Pielęgniarstwa - symulator czynności życiowych 2
  • Instytut Zarządzania - zajęcia z mechatroniki 2

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze