Oświata w gminie Bardo

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo w 2017 roku działając na podstawie przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe, przedstawił Radzie Miejskiej

zobacz więcej