BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

„Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie” – podsumowanie realizacji polsko-czeskiego projektu.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Jest to projekt typu C, wspólnie realizowany z Gminą Bila Voda z Czech.

Celem projektu było zintensyfikowanie współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym poprzez podniesienie jej jakości oraz zwiększenie dostępu do ciekawostek historycznych. Po polskiej stronie zostało wyremontowane pomieszczenie, które służy jako prezentacja polsko-czeskiej współpracy, w której cyklicznie odbywają się transgraniczne spotkania międzypokoleniowe dla wszystkich osób zainteresowanych historią, kulturą i tradycją regionu. Ponadto w miejscu tym rozpoczęto gromadzenie pamiątek i dowodów istnienia długiej i barwnej historii miasta, gdzie popularyzowane będzie dziedzictwo kulturowe i tradycja naszego regionu, Barda i okolic.

W ramach projektu przeprowadzono realizację następujących działań:

– stworzono system wystawienniczy prezentujący historię i tradycję Barda oraz czeskiego partnera na dawnej i współczesnej fotografii,

– wykonano remont pomieszczenia, mieszczącego się przy pl. Wolności 4 w Bardzie, przeznaczonego na działalność związaną z gromadzeniem i udostępnianiem pamiątek, fotografii, dokumentów z historią i tradycją miasta oraz utworzono w nim miejsce spotkań dla mieszkańców, instytucji i społeczności lokalnej przygranicznego regionu, zainteresowanych historią, kulturą i tradycjami Barda i okolic,

– wyposażono wyremontowane pomieszczenie w meble i sprzęt elektroniczny niezbędny do organizacji spotkań, prelekcji i wydarzeń o charakterze transgranicznym,

– w nowym miejscu zrealizowano spotkania transgraniczne (łącznie było ich 10), w trakcie których odbywały się prelekcje na temat historii i tradycji Barda połączonych z wycieczkami po atrakcjach naszego miasteczka. Uczestnicy spotkań, mieszkańcy Barda i Bilej Vody, mieli zapewniony drobny posiłek, transport (goście z Czech) oraz tłumacza języka czeskiego.

Mikrobeneficjent: Gmina Bardo

Projekt typu C, partner czeski projektu: Gmina Bila Voda

Termin realizacji: 03/2022 – 12/2022

Wartość projektu to kwota 22 172,50 Euro, z czego wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 18 846,62 Euro, co stanowi ponad 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Natomiast z Budżetu Państwa dofinansowanie wynosi 1 108,62 Euro. Wkład Gminy Bardo to tylko 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych czyli 2 217,26 Euro.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice” Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

 

  • 1
  • DSC_0231
  • 4
  • 2
  • 10
  • Prywatna-kolekcja-Norberta-Kochanka-3
  • 15
  • Prywatna-kolekcja-Norberta-Kochanka-4-1024x644
  • 12

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze