BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

„Umiem pływać” w bardzkiej gminie

 

Z radością informujemy, że Gmina Bardo przystąpiła do projektu powszechnej nauki pływania Ministerstwa Sportu i Turystyki ,,Dolnoślązak umie pływać 2017”, który jest  skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Całość projektu finansowana jest z funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz przy wsparciu Gminy Bardo. Operatorem i realizatorem całości programu jest Dolnośląska Federacja Sportu.

Głównymi celami projektu są: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,  nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,  zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,  efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),  wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

W ramach realizacji projektu w 2017 roku do I edycji programu zakwalifikowała się m.in. Gmina Bardo, otrzymując 60 miejsc dla uczniów klas I – III.

I edycja programu to 10 wyjazdów na Krytą pływalnię w Kłodzku, w czasie których zajęcia realizowane będą w blokach 2 x 45 minut, tj. 1,5 godziny zajęć na basenie – łącznie 20 godzin lekcyjnych.

Pierwsze zajęcia na krytej pływalni w Kłodzku odbyły się 20 marca 2017 r. Kolejne odbywać się będą w każdy kolejny poniedziałek, a realizacja projektu zakończy się 5 czerwca 2017 r. Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia na krytej pływalni w Kłodzku odbywają się będą pod kierunkiem instruktorów pływania: p. Iwony Pietrzak, p. Pawła Jasińskiego oraz p. Kajetana Szydłowskiego. W czasie wyjazdów opiekę wychowawczą będą sprawować nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie: p. A. Mrozek, p. D. Prostko, p. V. Skiba, p. B. Bujnowicz, p. J. Kuśnierz, p. R. Dyoniziak, p. R. Gerent – Pocian, p. K. Kita oraz rodzice dzieci biorących udział w projekcie. Koordynatorką programu jest Beata Bujnowicz.

 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (1)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (2)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (3)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (4)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (5)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (6)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (7)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (8)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (9)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (10)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (11)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (12)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (13)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (14)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (15)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (16)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (17)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (18)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (19)
 • Dolnoślązak umie pływać 2017 (20)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze