BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Norbert

Bazylika w Bardzie wejściem do kultury transgranicznej

 

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie realizuje projekt pn. „Bazylika w Bardzie wejściem do kultury transgranicznej”.

Projekt, ma na celu zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu polsko-czeskim. Jest to projekt transgraniczny typu C, czyli realizowany samodzielnie. Najważniejszym działaniem projektu będzie wyremontowanie zabytkowych schodów przy głównym wejściu do bazyliki w Bardzie, tak aby zwiększyć ruch turystyczny a odwiedzającym turystom i pielgrzymom z Polski i Czech ułatwić poznanie historii wielokulturowej świątyni w której mieści się figurka Matki Bożej – najstarszej rzeźby sakralnej w Polsce. Dla wykonania tego zadania zostaną przeprowadzone prace budowlane i konserwatorskie. Realizacja projektu poprawi stan dziedzictwa kulturowego. Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną wykonane drobne materiały promocyjne: widokówka i ulotka promocyjna. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana zostanie również uroczystość otwarcia zrewitalizowanych schodów, w którym wezmą udział również goście z Czech. Ponadto zapewniona będzie promocja projektu w prasie i na stronie beneficjenta.

Decyzja Euroregionalnego Komitetu Sterującego:

– zatwierdzona wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla Parafii wynosi: 37 600,00 EUR,

– zatwierdzona wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Parafii wynosi 30 000,00 EUR, natomiast z Budżetu Państwa dofinansowanie wynosi 1 764,70 Euro.

Rzeczowa realizacja projektu to: marzec 2021 – czerwiec 2022r.

Założenie sanktuarium maryjnego w Bardzie związane jest z obecnością Cudownej Figurki Matki Bożej, eksponowanej dziś w ołtarzu głównym bazyliki, powyżej tabernakulum.

Obecna świątynia pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wzniesiona została w latach 1686-1704 przez prowadzących tutejszą parafię cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego w miejscu, gdzie stały wcześniej dwa mniejsze kościoły „czeski” i „niemiecki”.

Budowla z małymi zmianami zachowała się do naszych czasów. Mierzy 54 m długości, 26 m szerokości i może pomieścić około 5 tysięcy ludzi. Uważana jest za jedną z najpiękniejszych świątyń barokowych na Dolnym Śląsku! Z surową architekturą zewnętrzną kontrastuje bogaty wystrój wnętrza. Oprócz Cudownej Figurki Matki Bożej Bardzkiej – najstarszej drewnianej, rzeźby sakralnej w Polsce, na uwagę zasługuje bogato rzeźbiona barokowa ambona, organy, a także obrazy autorstwa największego malarza śląskiego baroku Michała Willmanna w ołtarzu głównym i dwóch ołtarzach bocznych.

Zapraszamy do odwiedzenia bardzkiej bazyliki już teraz.

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

W tym dziale

W serwisie

Aktualności