BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Norbert

Przez tradycję bliżej nam

 

Tytuł projektu: Przez tradycję bliżej nam

Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002290

Wartość projektu: 29 790,00 Euro

Okres realizacji: 01.11.2020 – 31.10.2021 (12 miesięcy)

Partnerzy projektu: Partner Wiodący – Gmina Bardo, Partner Projektu – Czeska Skalica

Wartość projektu dla Gminy Bardo to kwota 21 650,00 Euro, z czego wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 18 402,50 Euro, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Natomiast z Budżetu Państwa dofinansowanie wynosi 1 082,50 Euro. Wkład Gminy Bardo to kwota: 2 165,00 Euro.

W ramach projektu po stronie polskiej zostanie zorganizowany Jarmark Piernikowy w Bardzie podczas którego odbędzie się parada piernikowa oraz przedstawienie teatralne nawiązujące spektaklem do tradycji piernikowej. Odbędą się warsztaty snycerskie i piernikarskie. Ponadto zorganizowana zostanie wystawa poświęcona tradycji piernikowej w Bardzie podczas której będą wykłady referowane przez zaproszonych prelegentów. Zakupione zostaną domki wystawienniczo-promocyjne, które będą wykorzystywane poza Jarmarkiem Piernikowym również przy okazji innych wydarzeń organizowanych przez Gminę Bardo. W trakcie realizacji projektu zostanie przeprowadzony konkurs na zrobienie najładniejszego piernika, wykonane ulotki i foldery promocyjne, oraz gadżety (kubki, torby bawełniane, koszulki promocyjne).

W tym dziale

W serwisie

Aktualności