BARDOmiasto cudów

Home / Unia Europejska

Autor:Publikacja: Norbert

Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie

 

 

„Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie” – to kolejny projekt polsko-czeski, którego realizację rozpoczęto w Gminie Bardo.

Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym poprzez podniesienie jej jakości oraz zwiększenie dostępu do ciekawostek historycznych. Po polskiej stronie zostanie wyremontowane pomieszczenie, które będzie służyć jako prezentacja polsko-czeskiej współpracy, w której cyklicznie odbywać się będą transgraniczne spotkania międzypokoleniowe dla wszystkich osób zainteresowanych historią, kulturą i tradycją regionu. Ponadto w miejscu tym można będzie rozpocząć gromadzenie pamiątek i dowodów istnienia długiej i barwnej historii miasta, gdzie popularyzowane będzie dziedzictwo kulturowe i tradycja naszego regionu, Barda i okolic.

Unijne dofinansowanie otrzymał mikroprojekt pn. „Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie” – złożony do naboru Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Wartość projektu to kwota 22 172,50 Euro, z czego wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 18 846,62 Euro, co stanowi ponad 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Natomiast z Budżetu Państwa dofinansowanie wynosi 1 108,62 Euro. Wkład Gminy Bardo to tylko 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

– wykonanie remontu pomieszczenia, mieszczącego się przy pl. Wolności 4 w Bardzie, przeznaczonego na działalność związaną z gromadzeniem i udostępnianiem pamiątek, fotografii, dokumentów z historią i tradycją miasta oraz utworzenie miejsce spotkań dla mieszkańców, instytucji i społeczności lokalnej przygranicznego regionu, zainteresowanych historią, kulturą i tradycjami Barda i okolic,

– wyposażenie pomieszczenia w Bardzie w meble i sprzęt elektroniczny niezbędny do organizacji spotkań, prelekcji i wydarzeń o charakterze transgranicznym,

– otwarcie i realizacja spotkań transgranicznych w nowo wyremontowanym pomieszczeniu w Bardzie,  uczestnikami 10 spotkań będą mieszkańcy z Barda i Bilej Vody, w trakcie których będą prelekcje na temat historii i tradycji miast partnerskich połączonych z wycieczkami po atrakcjach Barda. Uczestnicy będą mieli zapewniony drobny posiłek oraz transport (uczestnicy z Czech). W spotkaniach będzie uczestniczył tłumacz języka czeskiego.

– stworzenie systemu wystawienniczego prezentującego historię i tradycję Barda i czeskiego partnera na dawnej i współczesnej fotografii.

Mikrobeneficjent: Gmina Bardo

Projekt typu C, partner czeski projektu: Gmina Bila Voda

Termin realizacji: 03/2022 – 12/2022

 

Zatwierdzone przez EKS źródła finansowania są następujące:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 22 172,50 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 18 846,62 EUR

Środki finansowe z budżetu państwa: 1 108,62 EUR

Środki finansowe z budżetu gminy: 2217,26 EUR

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice” Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Przedmioty kolekcjonerskie z prywatnego zbioru Norberta Kochanka.

W tym dziale

W serwisie

Aktualności