BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Uroczyste otwarcie ul. Głównej i Noworudzkiej w Bardzie.

W słoneczne piątkowe popołudnie 15 lipca br. odbyła się uroczystość otwarcia przebudowanych dróg w Bardzie w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do 14+ 931”.

W uroczystości wzięli udział: Zastępca Burmistrza Barda Rafał Batóg, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bardzie Barbara Strzelec wraz z radnymi, Starosta Powiatu Ząbkowickiego Roman Fester, Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego Dariusz Marcinków, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Stanisław Jurcewicz, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Załęska, Dyrektor Oddziału Wrocław – EUROVIA POLSKA S. A. Krzysztof Budzyna, Kierownik budowy Marcin Tatka oraz ksiądz proboszcz Parafii w Bardzie Mirosław Grakowicz i rektor Sylwester Cabała.

Spotkanie rozpoczął Starosta Roman Fester, który w krótkim przemówieniu podziękował wszystkim obecnym za przyczynienie się do realizacji tej dużej i ważnej inwestycji. Podkreślił, że zwłaszcza współpraca z Gminą Bardo okazała się wyjątkowo dobra i skuteczna. Na ręce Rafała Batoga złożył podziękowania dla Burmistrza Miasta i Gminy Bardo Krzysztofa Żegańskiego, dziękując za wsparcie i okazaną pomoc, mając nadzieję na kolejne wspólne projekty. Po nim zastępca Burmistrza Barda podkreślił, że również Gmina Bardo liczy na owocną współpracę z Powiatem przy kolejnych inwestycjach oraz że przebudowa ulicy Głównej i Noworudzkiej, oprócz walorów estetycznych poprawiła bezpieczeństwo i komfort jazdy mieszkańcom Barda.

Po części oficjalnej nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi a nową inwestycję poświęcił ks. proboszcz Mirosław Grakowicz oraz rektor Sylwester Cabała.

Przypomnijmy, że plac budowy został przekazany wykonawcy dokładnie rok temu, tj. 15 lipca 2021 roku, a termin planowanej przebudowy uległ wydłużeniu i ostatecznie wykonawca zakończył prace 29 kwietnia 2022r. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni drogowych z asfaltobetonu i kostki granitowej (w części ochrony konserwatorskiej), wykonanie podbudowy, nowych chodników i wjazdów, remont kanalizacji i wymianę słupów oświetleniowych.

Ostateczna wartość inwestycji to 4 451 857, 47 złotych brutto. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1 745 122 zł, wkład własny Gminy Bardo to 1 369 507,73 zł, a pozostała część kwoty została opłacona z budżetu powiatu.

 • Otwarcie drogi w Bardzie (2)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (7)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (4)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (5)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (3)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (6)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (8)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (9)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (10)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (12)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (15)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (13)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (14)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (17)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (16)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (20)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (19)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (22)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (21)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (18)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (23)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (24)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (25)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (26)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (27)
 • Otwarcie drogi w Bardzie (1)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze