BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Uwaga – pierwsze nabory wniosków już w styczniu 2017 r.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” informuje, że Lokalna Strategia Rozwoju, regulaminy i procedury, które zostały zmienione podczas WZC we wrześniu i październiku br. zostały przekazane do akceptacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Po pozytywnym rozpatrzeniu zaktualizowanych dokumentów przez Urząd, Stowarzyszenie LGD „Qwsi” już w styczniu ogłosi pierwsze nabory wniosków z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ponadto w I poł. 2017 r. zaplanowane są także nabory wniosków na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz wzmocnienie kapitału społecznego (projekt grantowy „Bezpiecznie i zdrowo”).

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze