BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Warsztaty artystyczne dobrym sposobem na wzajemne poznanie się Polaków i Czechów

 

W lutym rozpoczął się projekt „Warsztaty artystyczne dobrym sposobem na wzajemne poznanie się Polaków i Czechów”. W ramach projektu odbędzie się cykl weekendowych warsztatów artystycznych dla ponad 70 osób. W projekcie uczestniczyć będą dzieci i dorośli. W czasie sześciu weekendów odbędą się warsztaty taneczne (współczesny i ludowy), wokalne, artystyczne i rękodzieła dla dzieci oraz warsztaty taneczne i wokalne dla dorosłych.

W warsztatach 21 i 22 lutego udział weźmie grupa Czechów, którzy wspólnie przygotują program, następnie 22 marca grupa polska wyjedzie do Czech. Na zakończenie projektu przygotowany zostanie program artystyczny polsko-czeski i zaprezentowany zostanie w czasie Jarmarku Wielkanocnego 29 marca 2015 roku. Podczas Jarmarku zostaną również zaprezentowane efekty pracy uczestników warsztatów rękodzielniczych.

Głównymi celami projektu jest dalsza integracja społeczności gmin partnerskich Czeska Skalice i Bardo, przenoszenie istniejącej współpracy na kolejne dziedziny życia i grupy mieszkańców, nawiązywanie nowych kontaktów, promocja tradycji lokalnych oraz gmin partnerskich jako atrakcyjnych kulturowo i turystycznie, jako czynnika wspomagającego rozwój gospodarczy obszaru pogranicza. Ważne jest również odkrywanie wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturowego, wzajemne poznanie i upowszechnianie tradycji i kultury ludowej (folklor, tradycje, obyczaje), a także kultury współczesnej, ludowej twórczości w celu utrwalania tożsamości i tradycji wspólnot lokalnych. Działania projektu mają motywować szczególnie dzieci i młodzież oraz animatorów kultury do aktywności na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, a tym samym rozwoju obszaru pogranicza. W ramach projektu zakupione zostaną stroje dla dzieci oraz buty dla dorosłych.

Planowane koszty projektu to 12 533,58 euro. Warto zaznaczyć, że dofinansowanie projektu wynosi 85% z EFRR, 10% z budżetu państwa natomiast wkład własny Gminy Bardo wynosi jedyne 5% wartości zadania. Beneficjentem projektu jest Gmina Bardo, a Partnerem Folklorní soubor Barunka, o.s. Czeska Skalice. Rozpoczęcie realizacji projektu to styczeń 2015 roku, a zakończenie marzec 2015 roku.

Obraz na stronie logotypy_euroregionu.jpg

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice” „Warsztaty artystyczne dobrym sposobem na wzajemne poznanie sie Polaków i Czechów”.

 • Warsztaty artystyczne (1)
 • Warsztaty artystyczne (2)
 • Warsztaty artystyczne (3)
 • Warsztaty artystyczne (4)
 • Warsztaty artystyczne (5)
 • Warsztaty artystyczne (6)
 • Warsztaty artystyczne (7)
 • Warsztaty artystyczne (8)
 • Warsztaty artystyczne (9)
 • Warsztaty artystyczne (10)
 • Warsztaty artystyczne (11)
 • Warsztaty artystyczne (12)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze