BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / dla mieszkańca

Autor:Publikacja: Redakcja

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

Dzisiaj 20 czerwca 2024r. odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Bardzie. podczas której radni udzielili wotum zaufania i absolutorium Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Marcie Ptasińskiej za rok 2023.

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2023, udzielane jest m.in. na podstawie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Rewizyjnej w zakresie finansów gminy.

Choć faktycznie obecna burmistrz nie pełniła tej funkcji w 2023 roku, to zgodnie z prawem absolutorium udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy bez znaczenia kto w danym momencie piastuje tę funkcję.

Ponadto podczas dzisiejszej sesji radni głosowali w sprawie:

  • zmiany uchwały nr LIV/383/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Rady Miejskiej w Bardzie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo;
  • podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2023;
  • zmiany uchwały nr LIV/382/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2024;
  • przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy

  • absolutorium za 2023 (2)
  • absolutorium za 2023 (3)
  • absolutorium za 2023 (4)
  • absolutorium za 2023 (1)

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze